مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

آگهی تملک (نوبت دوم) ۱۹/۲/۸۷

به آگاهی عموم میرساند ،شرکت گاز استان قم قصد تملک قانونی قطعه زمین به ابعاد ۴*۴ (۱۶ متر مربع) ومسیر کابل به ابعاد ۱*۱۳۰ متر و بستر آندی ۱*۶۳ متر به شرح کروکی پیوست واقع در نزدیکی روستای سراجه از توابع بخش مرکزی(مسیر خط لوله ۱۶ اینچ ) جهت احداث ایستگاه حفاظت از زنگ را دارد.

لذا با عنایت به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ شورای انقلاب،بدینوسیله از مالکین و صاحبان حقوق قطعه زمین موصوف،(اعم از حقیقی و حقوقی )تقاضا می شود ظرف مدت ۱۵ روز پس از انتشار دومین آگهی به منظور واگذاری زمین فوق الذکر به آدرس قم-حدفاصل میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین کوی شماره ۱۸ –شرکت گاز استان قم –امور حقوقی مراجعه نمایید.

بدیهی است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات و مفاد لایحه قانونی فوق الذکر اقدام می گردد.

 

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
آمار بازدید