منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی

آگهی تملک (نوبت دوم) ۱۹/۲/۸۷

به آگاهی عموم میرساند ،شرکت گاز استان قم قصد تملک قانونی قطعه زمین به ابعاد ۴*۴ (۱۶ متر مربع) ومسیر کابل به ابعاد ۱*۱۳۰ متر و بستر آندی ۱*۶۳ متر به شرح کروکی پیوست واقع در نزدیکی روستای سراجه از توابع بخش مرکزی(مسیر خط لوله ۱۶ اینچ ) جهت احداث ایستگاه حفاظت از زنگ را دارد.

لذا با عنایت به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸ شورای انقلاب،بدینوسیله از مالکین و صاحبان حقوق قطعه زمین موصوف،(اعم از حقیقی و حقوقی )تقاضا می شود ظرف مدت ۱۵ روز پس از انتشار دومین آگهی به منظور واگذاری زمین فوق الذکر به آدرس قم-حدفاصل میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید زین الدین کوی شماره ۱۸ –شرکت گاز استان قم –امور حقوقی مراجعه نمایید.

بدیهی است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات و مفاد لایحه قانونی فوق الذکر اقدام می گردد.

 

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید