منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

حوادث فروردین ماه

آمار حوادث شبکه های شهری و روستای – مصرف کنندگان گاز طبیعی – شرکت گاز استان قم         فروردین ماه سال ۱۳۸۷

ردیف محل حادثه تاریخ حادثه نوع حادثه علت حادثه خسارت مالی خسارت جانی
جزئی شدید جزئی شدید منجر به فوت
۱ قم ـ خیابان نیروگاه ـ کوچه شماره یک ـ پلاک ۳۵ ۸۷/۱/۱ نشت از گریسخور برخورد وسیله نقلیه ü ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
۲ قم ـ جمکران ـ کوچه بعد از مخابرات ـ علمک اول سمت چپ ۸۷/۱/۶ شکستگی رگلاتور بی احتیاطی راننده – کم عرض بودن کوچه ü ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
۳ قم ـ روستای خورآباد ـ خ اصفر ـ فرعی سمت راست ـ فرعی اول سمت راست انتهای کوچه ـ دامداری ۸۷/۱/۷ خوردگی انشعاب نشتی بر اثر خوردگی لوله پلی اتیلن توسط موش ü ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
۴ قم ـ نیروگاه ـ جوادالائمه ـ کوچه شماره ۳۲ ـ پلاک ۳۰ ۸۷/۱/۱۳ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
۵ قم ـ ۲۰ متر بهشتی ـ ۱۰ متری امیر المومنین ـ۵ متری لسانی ـ پلاک ۱۴ ۸۷/۱/۱۵ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
۶ قم ـ یزدانشهر- ابوذر شرقی – کوچه ۱۵- پلاک ۱۸ ۸۷/۱/۲۰ شکستگی رگلاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
۷ قم ـ خ مولوی ـ رهبر ـ کوچه شماره ۳۲ ـ پلاک ۶۰ ۸۷/۱/۲۲ نشت از شیر علمک شکستگی شیر علمک بر اثر برخورد وسیله نقلیه ü ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
۸ قم ـ خیابان ۱۵ خرداد ـ خیابان نوقطار ـ جنب اداره پست ۸۷/۱/۲۲ نشت از شبکه ۲” عدم هماهنگی شهرداری در هنگام زیر سازی و برخورد تجهیزات مکانیکی با شبکه ۲” ü ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
۹ قم ـ خیابان آذر ـ گذر یعقوب ـ ک اصغر بلال ـ پلاک ۴۱۲ ۸۷/۱/۲۴ نشتی از شیر پیاده رو نشتی از شیر پیاده رو ü ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
۱۰ قم ـ خیابان معلم ـ کوچه شماره ۲۲ ـ پلاک ۲۳ ۸۷/۱/۳۱ شکستگی رگلاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
۱۱ قم ـ ۴۵ متری صدوق ـ کوچه شماره ۱۰ ـ چهارراه اول ـ سمت راست , پلاک ۱۵ ۸۷/۱/۳۱ نشتی لوله ۳/۴ علمک بر اثر برخورد لودر با علمک و شکستگی لوله از زیر شیر علمک ü ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
۱۲ قم ـ خیابان نیروگاه ـ جنب پل هوایی ـ ۱۸ متر عمار یاسر ـ پلاک ۲۶ ۸۷/۱/۲۰ آتش سوزی اتصالی دستگاه بخار مغازه گل فروشی زیر منزل مشترک گاز طبیعی ـــــــ ü ـــــــ ـــــــ ـــــــ

 

۱۵ اسفند ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید