منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

حوادث اردیبهشت ماه

آمار حوادث شبکه های شهری و روستای – مصرف کنندگان گاز طبیعی – شرکت گاز استان قم- اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷

ردیف محل حادثه تاریخ حادثه نوع حادثه علت حادثه خسارت مالی خسارت جانی
جزئی شدید جزئی شدید منجر به فوت
۱ قم ـ خ صفاشهر- پشت دانشگاه مفید ۸۷/۰۲/۲۶ نشت گاز برخورد بیل مکانیکی شهرداری با خط ۲۵۰ پوند و نشت گاز ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۲ قم ـ نیروگاه – انتهای توحید ـ کوچه ۲۳ – پلاک ۲۸ ۸۷/۰۲/۰۵ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۳ قم ـ خ صدوق- کوچه ۵۳-پلاک۳۰ ۸۷/۰۲/۰۵ شکستگی اسپندل رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۴ قم ـ نوبهار-کوچه۲۲-پلاک۶۰ ۸۷/۰۲/۱۸ شکستگی اسپندل رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۵ قم ـ نیروگاه- کوچه۱۱-پلاک۱ ۸۷/۰۲/۱۸ شکستگی اسپندل رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۶ قم ـ صفائیه – کوچه ۳۲ ۸۷/۰۲/۰۲ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۷ قم ـ شهرقائم-کوچه۱-پلاک۸۳ ۸۷/۰۲/۰۲ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۸ قم ـ دورشهر-کوچه۳۰-پلاک۳۶ ۸۷/۰۲/۲۲ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۹ قم ـ عماریاسر-خ قدوسی-ساختمانهای اداره اوقاف ۸۷/۰۲/۲۲ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۰ قم ـ باجک-کوچه۳۳-پلاک۳۱ ۸۷/۰۲/۲۳ شکستگی اسپندل رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگلاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۱ قم ـ شاهدشرقی-کوچه۴۹ ۸۷/۰۲/۲۴ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۲ قم ـ خ هفت تیر-کوچه۸۲- پلاک۱۵ ۸۷/۰۲/۲۹ شکستن شماره انداز کنتور بی احتیاطی مالک و برخورد نردبان با کنتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۳ خ شهیدبهشتی –ده متری لسانی –پلاک۶۱ ۸۷/۰۲/۰۳ نشت گاز برخورد وسیله نقلیه با علمک و نشت گاز ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۴ خ خاکفرج-کوچه۳۳-جنب مسجد ۸۷/۰۲/۰۱ نشت گاز برخورد وسیله نقلیه با علمک و نشت گاز ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۵ صفائیه –کوچه ۲۶-پلاک ۱۴ ۸۷/۰۲/۲۸ قطع گاز برخورد کامیون با علمک و کج شدن غلافی ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۶ خ سمیه-کوچه۴۰-پلاک۴۹ ۸۷/۰۲/۲۸ نشت گاز برخورد وسیله نقلیه با علمک و کج شدن غلافی ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۷ شهر جعفریه ۸۷/۰۲/۱۶ نشت گاز پارگی کفخواب علمک در اثر حفاری سازمان آب ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۸ خ ولیعصر-ابتدای خیابان نظامی ۸۷/۰۲/۱۱ ریزش ساختمان بر روری علمک گودبرداری غیر اصولی و ریزش ساختمان ــــــ ü ــــــ سه نفر سه نفر
۱۹ ح ارم – کبابی کاظمی ۸۷/۰۲/۱۳ انفجار انفجار کپسول گاز مایع   ü ــــــ ــــــ دو نفر
۲۰ خ آذر – کوچه ۱۱۴ – پلاک ۵ ۸۷/۰۲/۳۱ ورود گاز ۶۰ psi به شبکه داخلی منزل دستکاری مشترک با رگولاتور و شکسته شدن خروسک ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ

۰۶ فروردین ۱۳۹۸

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید