منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

حوادث اردیبهشت ماه

آمار حوادث شبکه های شهری و روستای – مصرف کنندگان گاز طبیعی – شرکت گاز استان قم- اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷

ردیف محل حادثه تاریخ حادثه نوع حادثه علت حادثه خسارت مالی خسارت جانی
جزئی شدید جزئی شدید منجر به فوت
۱ قم ـ خ صفاشهر- پشت دانشگاه مفید ۸۷/۰۲/۲۶ نشت گاز برخورد بیل مکانیکی شهرداری با خط ۲۵۰ پوند و نشت گاز ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۲ قم ـ نیروگاه – انتهای توحید ـ کوچه ۲۳ – پلاک ۲۸ ۸۷/۰۲/۰۵ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۳ قم ـ خ صدوق- کوچه ۵۳-پلاک۳۰ ۸۷/۰۲/۰۵ شکستگی اسپندل رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۴ قم ـ نوبهار-کوچه۲۲-پلاک۶۰ ۸۷/۰۲/۱۸ شکستگی اسپندل رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۵ قم ـ نیروگاه- کوچه۱۱-پلاک۱ ۸۷/۰۲/۱۸ شکستگی اسپندل رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۶ قم ـ صفائیه – کوچه ۳۲ ۸۷/۰۲/۰۲ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۷ قم ـ شهرقائم-کوچه۱-پلاک۸۳ ۸۷/۰۲/۰۲ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۸ قم ـ دورشهر-کوچه۳۰-پلاک۳۶ ۸۷/۰۲/۲۲ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۹ قم ـ عماریاسر-خ قدوسی-ساختمانهای اداره اوقاف ۸۷/۰۲/۲۲ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۰ قم ـ باجک-کوچه۳۳-پلاک۳۱ ۸۷/۰۲/۲۳ شکستگی اسپندل رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگلاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۱ قم ـ شاهدشرقی-کوچه۴۹ ۸۷/۰۲/۲۴ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۲ قم ـ خ هفت تیر-کوچه۸۲- پلاک۱۵ ۸۷/۰۲/۲۹ شکستن شماره انداز کنتور بی احتیاطی مالک و برخورد نردبان با کنتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۳ خ شهیدبهشتی –ده متری لسانی –پلاک۶۱ ۸۷/۰۲/۰۳ نشت گاز برخورد وسیله نقلیه با علمک و نشت گاز ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۴ خ خاکفرج-کوچه۳۳-جنب مسجد ۸۷/۰۲/۰۱ نشت گاز برخورد وسیله نقلیه با علمک و نشت گاز ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۵ صفائیه –کوچه ۲۶-پلاک ۱۴ ۸۷/۰۲/۲۸ قطع گاز برخورد کامیون با علمک و کج شدن غلافی ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۶ خ سمیه-کوچه۴۰-پلاک۴۹ ۸۷/۰۲/۲۸ نشت گاز برخورد وسیله نقلیه با علمک و کج شدن غلافی ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۷ شهر جعفریه ۸۷/۰۲/۱۶ نشت گاز پارگی کفخواب علمک در اثر حفاری سازمان آب ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۸ خ ولیعصر-ابتدای خیابان نظامی ۸۷/۰۲/۱۱ ریزش ساختمان بر روری علمک گودبرداری غیر اصولی و ریزش ساختمان ــــــ ü ــــــ سه نفر سه نفر
۱۹ ح ارم – کبابی کاظمی ۸۷/۰۲/۱۳ انفجار انفجار کپسول گاز مایع   ü ــــــ ــــــ دو نفر
۲۰ خ آذر – کوچه ۱۱۴ – پلاک ۵ ۸۷/۰۲/۳۱ ورود گاز ۶۰ psi به شبکه داخلی منزل دستکاری مشترک با رگولاتور و شکسته شدن خروسک ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ

۰۸ اسفند ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب