منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

جلسه مسئولین استان قم در رابطه با جایگاه های CNG

روز دوشنبه مورخ ۲۷/۰۳/۸۷ با حضور مدیر کل محترم دفتر امور شهری استانداری قم ، نماینده محترم فرماندار، مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه قم، مدیر عامل شرکت گاز استان قم جناب آقای مهندس محمدی و دیگر مسئولین شرکت گاز، جلسه ای پیرامون رفع موانع موجود جهت گازرسانی و بهره برداری از جایگاه های CNG در سطح استان قم برگزار گردید که نتایج مثبتی در پیشبرد اهداف حاصل گردید.

جناب مهندس محمدی در خصوص جایگاه های CNG و مسئولیتهای شرکت گاز و همچنین وضعیت جایگاههای در حال بهره برداری و درحال ساخت و نحوه برنامه ریزی جهت ساخت تعداد جایگاه های معین شده در سال ۱۳۸۷ را تشریح کردند و در مورد عدم کاربری ایستگاه های با تمام ظرفیت اسمی توضیحات کاملی داده شد و در پایان حاضرین به اتفاق از ایستگاه CNG در حال تأسیس واقع در میدان ولیعصر، جنب گاراژ کاشان بازدید به عمل آوردند.

۱۵ اسفند ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید