منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

حوادث خردادماه

آمار حوادث شبکه های شهری و روستای – مصرف کنندگان گاز طبیعی – شرکت گاز استان قم        خردادماه سال ۱۳۸۷

 

ردیف محل حادثه تاریخ حادثه نوع حادثه علت حادثه خسارت مالی خسارت جانی
جزئی شدید جزئی شدید منجر به فوت
۱ قم ـ شهرک امام حسین-۱۰ متری رضایی -۶ متری آخر سمت چپ پلاک ۱۰ ۱/۳/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۲ قم ـ آذر کوچه ۲۵- کوچه ۱۶- ۶ متری قدس پلاک ۴۴ ۴/۳/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۳ قم ـ خیابان صدوق بین کوچه شماره ۱ و ۳ ۹/۳/۸۷ سوراخ شدن لوله ۸” بی احتیاطی پیمانکار سازمان آب و عدم تشخیص لوله گاز از لوله آب ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۴ قم ـ خیابان روحانی – کوچه ۱۶-پلاک ۱۲ ۱۰/۳/۸۷ شکستگی اسپندل رگولاتور دستکاری رگولاتور توسط مشترک ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۵ قم ـ خیابان کشاورز کوچه ۱۹ پلاک ۳۲ ۱۰/۳/۸۷ شکستگی علمک بی احتیاطی راننده و برخورد با علمک گاز ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۶ قم ـ خیابان کلهری –آل یاسین کوچه ۲ پلاک۴۲ ۱۱/۳/۸۷ شکستگی کنتور بی احتیاطی مشتر و ضربه به کنتور گاز ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۷ قم ـ چهارمردان کوچه ۴۶ – انتهای کوچه پلاک ۳۴ ۱۳/۳/۸۷ شکستگی علمک تخریب دیوار ساختمان روی علمک ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۸ قم ـ قلعه کامکار بین کوچه شماره ۱۰۰ و ۱۰۲ ۱۲/۳/۸۷ سوراخ شدن لوله ۲” بر احتیاطی راننده بیل مکانیکی شهرداری و برخورد با تی سرویس و نشت گاز ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۹ قم ـ خ صدوق ۳۰ متری قائم –سلمان فارسی نبش ک ۱۹ ۱۴/۳/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور برخورد ماشین حمل زباله شهرداری با رگولاتور ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۱۰ قم ـ خ آذر کوچه ۲۹- ۸ متری امام حسین پلاک ۱۲ ۱۶/۳/۸۷ شکستگی اسپندل رگولاتور دستکاری رگولاتور توسط مشترک ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۱۱ قم ـ خ مصلی کوچه شماره ۴ فرعی اول سمت راست پلاک ۵۶ ۲۱/۳/۸۷ شکستگی اسپندل رگولاتور دستکاری رگولاتور توسط مشترک ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۱۲ قم ـ دورشهر کوچه شماره ۱۸- کوچه شماره ۱۴-پلاک ۲۶ ۲۲/۳/۸۷ شکستگی علمک بی احتیاطی راننده و برخورد با علمک گاز ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۱۳ قم ـ خیابان شاهد شرقی – پلاک ۱۴ پلاک ۶ ۲۳/۳/۸۷ شکستگی گلوی کنتور برخورد وسیله نقلیه با کنتور گاز ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۱۴ قم ـ دورشهر کوچه شماره ۲۲ پلاک ۱۹ ۲۳/۳/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۱۵ قم ـ قلعه کامکار – ۶ متری آخر سمت راست پلاک ۱۸ ۲۴/۳/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۱۶ قم ـ نوبهار کوچه ۱۲ –کوچه شهید سنگ شناس پلاک۲ ۳۱/۳/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۱۷ قم ـ شهرقائم – کوچه شماره ۳۷ – ۲۰ متری بیگدلی جنب مسجد علی ابن ابیطالب – فیروزی راد ۲۳/۳/۸۷ آتش سوزی تبخیر مایعات قابل اشتعال داخل حیاط ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۱۸ قم ـ ۵۵ متری عمار یاسر روبروی مسجد عربستان جنب دفتر هواپیمایی ۲۷/۳/۸۷ آتش سوزی منزل فوق مخروبه و خالی از سکنه بوده است . ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ

 

۲۷ خرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب