منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

پروژه پژوهشی شرکت گاز استان قم

اجرای پروژه پژوهشی شرکت گاز استان قم با عنوان “ساخت غشاهای الیاف تو خالی از پلیمرهای اصلاح شده

  سطحی جهت کاربرد درفرایند های جداسازی گاز” در دانشگاه صنعتی مالزی(UTM) و دانشگاه اوتاوا کانادا

(Ottawa). فاز مطالعاتی این پروژه در دانشگاه تهران و فاز آزمایشگاهی و عملیاتی آن در دانشگاههایUTM و Ottawa  انجام می پذیرد.             

 

۰۲ اسفند ۱۳۹۷

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید