منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

ارتباطات مستقیم مردمی به منظور پاسخگویی به مشکلات

روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۰۶/۸۷ از ساعت ۳۰/۲۱ الی ۲۴ به منظور ارتباطات مردمی ورسیدگی به مشکلاتی که از سوی اهالی محترم نیروگاه وامامزاده ابراهیم شهرستان قم مطرح گردیده  بود، استاندارمحترم قم و معاونین ایشان ،مدیران و روسای محترم ادارات و سازمانهای دولتی در محل کتابخانه مسجد دوطفلان مسلم حضور پیدا کرده و پاسخگوی سؤالات  هیئت امناء مسجد یادشده ،معتمدین محل و مردم شهیدپرور محلات یادشده بودند. در پایان اظهار می دارد نتایج حاصله از این دیدار بسیار مثبت ارزیابی شد.

 

 

روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۰۶/۸۷ از ساعت ۳۰/۲۱ الی ۲۴ به منظور ارتباطات مردمی ورسیدگی به مشکلاتی که از سوی اهالی محترم نیروگاه وامامزاده ابراهیم شهرستان قم مطرح گردیده بود، استاندارمحترم قم و معاونین ایشان ،مدیران و روسای محترم ادارات و سازمانهای دولتی در محل کتابخانه مسجد دوطفلان مسلّم حضور پیدا کرده و پاسخگوی سؤالات هیئت امناء مسجد یادشده ،معتمدین محل و مردم شهیدپرور محلات یادشده بودند. در پایان اظهار می دارد نتایج حاصله از این دیدار بسیار مثبت ارزیابی شد.

۲۷ خرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب