منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

حوادث مردادماه

آمار حوادث شبکه های شهری و روستای – مصرف کنندگان گاز طبیعی – شرکت گاز استان قم-

مرداد ماه سال ۱۳۸۷

ردیف محل حادثه تاریخ حادثه نوع حادثه علت حادثه خسارت مالی خسارت جانی
جزئی شدید جزئی شدید منجر به فوت
۱ قم ـخ جواد الائمه – خ پاسداران – نقاطع جانبازان ۱/۵/۸۷ برخورد لودر با شیر ۶” گاز بی احتیاطی راننده لودر در حفاری و برخورد با شیر ۶” گاز ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۲ قم ـخیابان امام بین کوچه شماره یک و سه ۳/۵/۸۷ بالا کشیدن لوله کفخواب بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۳ قم ـخ دروازه ری – بن بست اول سمت چپ پلاک ۱۸ ۴/۵/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۴ قم ـمیدان آزادگان – کوچه شماره ۱۱ پلاک ۱۰ ۱۲/۵/۸۷ آتش سوزی و انفجار نشت گاز داخل منزل ــــــ ü ــــــ ü ــــــ
۵ قم ـ میدان ولعصر- بلوار کبیری- کوچه کاسه گران ک۹ علم دوم سمت چپ ۱۳/۵/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۶ قم ـ زند آباد – ۲۴متری سوم خرداد جنوبی – بعد ازکوچه امام جواد- پ ۱۳ ۱۴/۵/۸۷ ضربه و شکستگی شیر
پیاده رو
بی احتیاطی راننده لودر شهرداری ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۷ قم ـ میدان جهاد ۱۴/۵/۸۷ پارگی لوله کفخواب ۳/۴” بی احتیاطی راننده بیل مکانیکی مخابرات در حفاری ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۸ قم ـ خیابان اراک – مقابل رستوران مارال ۱۵/۵/۸۷ سوراخ کردن لوله ۴” عدم هماهنگی اداره راه و ترابری با شرکت گاز و بی احتیاطی راننده لودر ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۹ قم ـ خ ارم- گذر خان – علم اول سمت چپ ۱۶/۵/۸۷ تصادف با علمک گاز بی احتیاطی راننده و برخورد با علمک گاز ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۰ قم ـ سالاریه اقاقیا کوچه شماره ۶ پلاک ۱۵۵ ۱۹/۵/۸۷ شکستگی اسپندل رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۱ قم ـ شهرک ایثار – کوچه شماره ۱۱ پلاک ۳۴ ۱۹/۵/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۲ قم ـ میدان مطهری – بانک رفاه ۱۹/۵/۸۷ آتش سوزی احتمالاً بدلیل اینکه کنتور برق داخل قفسله های از جنس MDF جاسازی شده بوده ، افزایش گرما ناشی از عبور جریان برق ــــــ ü ــــــ ــــــ ــــــ

 

ردیف محل حادثه تاریخ حادثه نوع حادثه علت حادثه خسارت مالی خسارت جانی
جزئی شدید جزئی شدید منجر به فوت
۱۳ قم ـ دروازه ری کوچه شماره ۲۱ – پلاک ۴۴ ۲۰/۵/۸۷ شکستگی اسپندل رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۴ قم ـ هنرستان – کوچه ۲۵- ۱۶ متری بیدگلی پلاک ۲۷ ۲۳/۵/۸۷ شکستگی کاور   رگولاتور بی احتیاطی کارکران ساختمان در تخریب منزل مجاور و ضربه
به رگولاتور
ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۵ قم ـ خ نیروگاه ۱۶ متری طالقانی پلاک ۱۶ ۲۳/۵/۸۷ تصادف با علمک و شکستگی رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با علمک و خم کردن آن و شکستگی رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۶ قم ـ شهرک امام خمینی- خ مفتح -ک۸-منزل سوم سمت چپ ۲۴/۵/۸۷ بالا کشیدن لوله کفخواب بی احتیاطی راننده بیل مکانیکی در حفاری ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۷ قم ـ سالاریه میثم بالا کوچه شماره ۳ ( گلایل) ۲۴/۵/۸۷ سوارخ شدن لوله ۲” انتخاب محل برای آزمایش تراکم زمین و خاک بدون استعلام و هماهنگی با سازمانهایی که تأسیسات زیر زمینی دارند . ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۸ قم ـ خ جواد الائمه – خ پاسداران– خیابان احداثی ۲۴/۵/۸۷ پارگی لوله۳/۴” کفخواب بی احتیاطی راننده لودر در حفاری و بالاکشیدن لوله ۳/۴” کفخواب ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۹ قم ـ خ شاه ابراهیم کوچه شماره ۲۰ پلاک ۵۵ ۲۴/۵/۸۷ آتش سوزی نصب غیرمجاز اجاق گاز زیر کنتورگاز ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۲۰ قم ـ خ جواد الائمه – خ طباطبائی پلاک ۵۰ سوپر مارکت زلفی گل ۲۴/۵/۸۷ آتش سوزی اتصالی سیم های برق ــــــ ü ü ــــــ ــــــ
۲۱ قم ـ خ عمار یاسر بعد از چهارمردان بلوار احداثی عماریاسر باند دوم ۲۶/۵/۸۷ خم کردن و ضربه به لوله ۲” بی احتیاطی راننده لودر در حفاری ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۲۲ قم ـ خ عماریاسر کوچه شماره ۱۸ – کوچه ۸- پلاک ۱۳۰ ۲۹/۵/۸۷ تصادف با علمک و شکستگی رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۲۳ قم ـ خ انقلاب – کوچه شماره ۳۴ –پلاک ۱۶۳ ۳۰/۵/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ

 

 

۲۷ خرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب