منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

حوادث مردادماه

آمار حوادث شبکه های شهری و روستای – مصرف کنندگان گاز طبیعی – شرکت گاز استان قم-

مرداد ماه سال ۱۳۸۷

ردیف محل حادثه تاریخ حادثه نوع حادثه علت حادثه خسارت مالی خسارت جانی
جزئی شدید جزئی شدید منجر به فوت
۱ قم ـخ جواد الائمه – خ پاسداران – نقاطع جانبازان ۱/۵/۸۷ برخورد لودر با شیر ۶” گاز بی احتیاطی راننده لودر در حفاری و برخورد با شیر ۶” گاز ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۲ قم ـخیابان امام بین کوچه شماره یک و سه ۳/۵/۸۷ بالا کشیدن لوله کفخواب بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۳ قم ـخ دروازه ری – بن بست اول سمت چپ پلاک ۱۸ ۴/۵/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۴ قم ـمیدان آزادگان – کوچه شماره ۱۱ پلاک ۱۰ ۱۲/۵/۸۷ آتش سوزی و انفجار نشت گاز داخل منزل ــــــ ü ــــــ ü ــــــ
۵ قم ـ میدان ولعصر- بلوار کبیری- کوچه کاسه گران ک۹ علم دوم سمت چپ ۱۳/۵/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۶ قم ـ زند آباد – ۲۴متری سوم خرداد جنوبی – بعد ازکوچه امام جواد- پ ۱۳ ۱۴/۵/۸۷ ضربه و شکستگی شیر
پیاده رو
بی احتیاطی راننده لودر شهرداری ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۷ قم ـ میدان جهاد ۱۴/۵/۸۷ پارگی لوله کفخواب ۳/۴” بی احتیاطی راننده بیل مکانیکی مخابرات در حفاری ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۸ قم ـ خیابان اراک – مقابل رستوران مارال ۱۵/۵/۸۷ سوراخ کردن لوله ۴” عدم هماهنگی اداره راه و ترابری با شرکت گاز و بی احتیاطی راننده لودر ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۹ قم ـ خ ارم- گذر خان – علم اول سمت چپ ۱۶/۵/۸۷ تصادف با علمک گاز بی احتیاطی راننده و برخورد با علمک گاز ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۰ قم ـ سالاریه اقاقیا کوچه شماره ۶ پلاک ۱۵۵ ۱۹/۵/۸۷ شکستگی اسپندل رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۱ قم ـ شهرک ایثار – کوچه شماره ۱۱ پلاک ۳۴ ۱۹/۵/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۲ قم ـ میدان مطهری – بانک رفاه ۱۹/۵/۸۷ آتش سوزی احتمالاً بدلیل اینکه کنتور برق داخل قفسله های از جنس MDF جاسازی شده بوده ، افزایش گرما ناشی از عبور جریان برق ــــــ ü ــــــ ــــــ ــــــ

 

ردیف محل حادثه تاریخ حادثه نوع حادثه علت حادثه خسارت مالی خسارت جانی
جزئی شدید جزئی شدید منجر به فوت
۱۳ قم ـ دروازه ری کوچه شماره ۲۱ – پلاک ۴۴ ۲۰/۵/۸۷ شکستگی اسپندل رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۴ قم ـ هنرستان – کوچه ۲۵- ۱۶ متری بیدگلی پلاک ۲۷ ۲۳/۵/۸۷ شکستگی کاور   رگولاتور بی احتیاطی کارکران ساختمان در تخریب منزل مجاور و ضربه
به رگولاتور
ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۵ قم ـ خ نیروگاه ۱۶ متری طالقانی پلاک ۱۶ ۲۳/۵/۸۷ تصادف با علمک و شکستگی رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با علمک و خم کردن آن و شکستگی رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۶ قم ـ شهرک امام خمینی- خ مفتح -ک۸-منزل سوم سمت چپ ۲۴/۵/۸۷ بالا کشیدن لوله کفخواب بی احتیاطی راننده بیل مکانیکی در حفاری ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۷ قم ـ سالاریه میثم بالا کوچه شماره ۳ ( گلایل) ۲۴/۵/۸۷ سوارخ شدن لوله ۲” انتخاب محل برای آزمایش تراکم زمین و خاک بدون استعلام و هماهنگی با سازمانهایی که تأسیسات زیر زمینی دارند . ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۸ قم ـ خ جواد الائمه – خ پاسداران– خیابان احداثی ۲۴/۵/۸۷ پارگی لوله۳/۴” کفخواب بی احتیاطی راننده لودر در حفاری و بالاکشیدن لوله ۳/۴” کفخواب ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۹ قم ـ خ شاه ابراهیم کوچه شماره ۲۰ پلاک ۵۵ ۲۴/۵/۸۷ آتش سوزی نصب غیرمجاز اجاق گاز زیر کنتورگاز ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۲۰ قم ـ خ جواد الائمه – خ طباطبائی پلاک ۵۰ سوپر مارکت زلفی گل ۲۴/۵/۸۷ آتش سوزی اتصالی سیم های برق ــــــ ü ü ــــــ ــــــ
۲۱ قم ـ خ عمار یاسر بعد از چهارمردان بلوار احداثی عماریاسر باند دوم ۲۶/۵/۸۷ خم کردن و ضربه به لوله ۲” بی احتیاطی راننده لودر در حفاری ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۲۲ قم ـ خ عماریاسر کوچه شماره ۱۸ – کوچه ۸- پلاک ۱۳۰ ۲۹/۵/۸۷ تصادف با علمک و شکستگی رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۲۳ قم ـ خ انقلاب – کوچه شماره ۳۴ –پلاک ۱۶۳ ۳۰/۵/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ

 

 

۰۲ اسفند ۱۳۹۷

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید