منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آمار حوادث شبکه های شهری و روستایی مصرف کنندگان گاز طبیعی -شهریورماه ۱۳۸۷

 

آمار حوادث شبکه های شهری و روستای – مصرف کنندگان گاز طبیعی – شرکت گاز استان قم        شهریورماه سال ۱۳۸۷

ردیف محل حادثه تاریخ حادثه نوع حادثه علت حادثه خسارت مالی خسارت جانی
جزئی شدید جزئی شدید منجر به فوت
۱ قم ـ شهر قائم کوچه شماره ۱۶ پلاک ۲۲ ۱/۶/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۲ قم ـ خ ۱۵ خرداد- نوبهار کوچه شماره ۲- پلاک ۱۰۲ ۲/۶/۸۷ تصادف با علمک شکستگی لوله ۳/۴ بی احتیاطی راننده و برخورد با علمک ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۳ قم ـ خ شهرقائم چهارصد دستگاه پلاک ۴۲۲ ۵/۶/۸۷ آتش سوزی بی احتیاطی و پر کردن غیرمجاز کپسولهای گاز مایع ــــــ ü ü ــــــ ــــــ
۴ قم ـ خ سمیه کوچه شماره ۱۴ پلاک ۵ ۶/۶/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۵ قم ـ خ نوبهار کوچه شماره ۴۳ پلاک ۱۵ ۷/۶/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۶ قم ـ خ زاویه انتهای ک ۲۳ سمت راست پلاک ۲۹ ۸/۷۶/۸۷ آتش سوزی در اثر جوشکاری در ساختمان مجاور و ریزش مواد مذاب روی موتورسیکلت . ــــــ ü ــــــ ــــــ ــــــ
۷ قم ـ خ ۱۵ خرداد – کوچه ۲۹ پلاک آب ۵۵۵۶-۱۵۵۰۰ ۹/۶/۸۷ نشتی از شیر پیاده رو بر اثر فرسودگی شیر پیاده رو ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۸ قم ـ بلوار کبیری- کوطلوع فجر درب دوم سمت راست ۱۰/۶/۸۷ شکستگی میله اسپندل رگولاتور بر اثر دستکاری میله اسپندل رگولاتور توسط مشترک ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۹ قم ـ خ آزادگان کوچه ۱۵-پلاک ۱۵ ۱۲/۶/۸۷ آتش سوزی آتش سوزی در پارکینگ بر اثر بی احتیاطی کودک ــــــ ü ــــــ ــــــ ــــــ
۱۰ قم ـ خ کیوانفر کوچه شماره ۳۰ پلاک ۳۵ ۱۵/۶/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۱ قم ـ خ کیوانفر کوچه شماره ۱۴کوچه ۲۶ پلاک۲۹ ۱۵/۶/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۲ قم ـ خ ۱۵ خرداد خ نوبهار کوچه ۲۲ پلاک ۱۷ ۱۵/۶/۸۷ تصادف با علمک و شکستگی شیر سماوری بی احتیاطی راننده و برخورد با علمک ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۳ قم ـ خ تولید دارو ولیعصر کوچه شماره ۶ پلاک ۵۲ ۲۱/۶/۸۷ شکستگی کاور   رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۴ قم ـ خ آذر کوچه شماره ۹ فرعی راست پلاک ۱۱۱ ۲۲/۶/۸۷ شکستگی میله اسپندل رگولاتور بر اثر دستکاری میله اسپندل رگولاتور توسط مشترک ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۵ قم ـ خ دروازه ری کوچه شماره ۱۵پلاک ۱۶ ۲۲/۶/۸۷ شکستگی میله اسپندل رگولاتور بر اثر دستکاری میله اسپندل رگولاتور توسط مشترک ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
   

 

۰۹ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب