منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

حوادث مهرماه ۱۳۸۷

آمار حوادث شبکه های شهری و روستای – مصرف کنندگان گاز طبیعی – شرکت گاز استان قم   مهر ماه سال ۱۳۸۷

ردیف محل حادثه تاریخ حادثه نوع حادثه علت حادثه خسارت مالی خسارت جانی
جزئی شدید جزئی شدید منجر به فوت
۱ خ مولوی کوچه شماره ۶ پلاک ۹ ۴/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۲ خ شیخ آباد – ۱۶ متری ولیعصر ک ۱۵ انتهای کوچه ۱۴ متری احداثی ۴/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۳ خ عطاران کوچه ۱۷ کوچه ۷ پلاک ۲۲ ۵/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۴ خ صدوق – کوچه شماره ۳۴ پلاک ۲۰ ۷/۷/۸۷ شکستگی میله اسپندل رگولاتور ناهماهنگی شهرداری با شرکت گاز و بی احتیاطی راننده بیل مکانیکی ü ــ ــ ــ ــ
۵ خ سوم خرداد جنوبی بعد از کیوکس بطرف نیروگاه ۷/۷/۸۷ پارگی لوله کفخواب ۳/۴” بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور و کم عرض بودن کوچه ü ــ ــ ــ ــ
۶ خ دروازه ری کوچه شماره پلاک ۱۸ ۱۰/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور ناهماهنگی سازمان حفار با شرکت گاز و بی احتیاطی راننده بیل مکانیکی ü ــ ــ ــ ــ
۷ خ زند آباد سوم خرداد جنوبی ۱۱/۷/۸۷ سوراخ شدن لوله ۲” بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۸ خ زند آباد ۲۰ متری مطهری کوچه ۳۸ پ ۷۷ ۱۲/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور ناهماهنگی شهرداری با شرکت گاز و بی احتیاطی راننده بیل مکانیکی ü ــ ــ ــ ــ
۹ خ زند آباد سوم خرداد جنوبی جنب تاکسی تلفنی رضوی پ۱۸۵ ۱۳/۷/۸۷ پارگی لوله کفخواب ۳/۴” بر اثر دستکاری میله اسپندل رگولاتور توسط مشترک ü ــ ــ ــ ــ
۱۰ خ مدرس –میثم جنوبی کوچه ۳۱ پلاک ۲۴ ۱۵/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۱۱ خ آذر کوچه ۴۶پلاک ۱۷ ۱۹/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۱۲ خ شیخ آباد- خ ولیعصر کوچه ۲۹ پلاک۱۱ ۱۹/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۱۳ خ دورشهر –کوچه ۱۸ کوچه ۱۱پلاک ۳۱ ۲۲/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد خودرو شهرداری با رگولاتور و
کم عرض بودن کوچه
ü ــ ــ ــ ــ
۱۴ خ صدوق-۲۰ متری حضرت ابولفضل پلاک ۳۹ ۲۴/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۱۵ خ معلم کوچه ۲۹ کوچه زاهدی پلاک ۴ ۲۵/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۱۶ خ نوبهار کوچه ۱۶ – ۶متری مهدیه پلاک ۱۱ ۲۶/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۱۷ خ سمیه – کوچه شماره ۱۰پلاک ۱۰۵ ۲۷/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۱۸ شهر جعفریه – خ آیت ا… خامنه ای – گاستان ۱۵ نبش چهار راه اول ۲۸/۷/۸۷ نشت گاز و اتش سوزی علمک سوراخ شدن لوله ü ــ ــ ــ ــ
۱۹ خ ۷ تیر انتهای کوچه ۱۳ سمت راست پلاک ۴ ۳۰/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ

 

 

 

۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب