منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

حوادث مهرماه ۱۳۸۷

آمار حوادث شبکه های شهری و روستای – مصرف کنندگان گاز طبیعی – شرکت گاز استان قم   مهر ماه سال ۱۳۸۷

ردیف محل حادثه تاریخ حادثه نوع حادثه علت حادثه خسارت مالی خسارت جانی
جزئی شدید جزئی شدید منجر به فوت
۱ خ مولوی کوچه شماره ۶ پلاک ۹ ۴/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۲ خ شیخ آباد – ۱۶ متری ولیعصر ک ۱۵ انتهای کوچه ۱۴ متری احداثی ۴/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۳ خ عطاران کوچه ۱۷ کوچه ۷ پلاک ۲۲ ۵/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۴ خ صدوق – کوچه شماره ۳۴ پلاک ۲۰ ۷/۷/۸۷ شکستگی میله اسپندل رگولاتور ناهماهنگی شهرداری با شرکت گاز و بی احتیاطی راننده بیل مکانیکی ü ــ ــ ــ ــ
۵ خ سوم خرداد جنوبی بعد از کیوکس بطرف نیروگاه ۷/۷/۸۷ پارگی لوله کفخواب ۳/۴” بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور و کم عرض بودن کوچه ü ــ ــ ــ ــ
۶ خ دروازه ری کوچه شماره پلاک ۱۸ ۱۰/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور ناهماهنگی سازمان حفار با شرکت گاز و بی احتیاطی راننده بیل مکانیکی ü ــ ــ ــ ــ
۷ خ زند آباد سوم خرداد جنوبی ۱۱/۷/۸۷ سوراخ شدن لوله ۲” بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۸ خ زند آباد ۲۰ متری مطهری کوچه ۳۸ پ ۷۷ ۱۲/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور ناهماهنگی شهرداری با شرکت گاز و بی احتیاطی راننده بیل مکانیکی ü ــ ــ ــ ــ
۹ خ زند آباد سوم خرداد جنوبی جنب تاکسی تلفنی رضوی پ۱۸۵ ۱۳/۷/۸۷ پارگی لوله کفخواب ۳/۴” بر اثر دستکاری میله اسپندل رگولاتور توسط مشترک ü ــ ــ ــ ــ
۱۰ خ مدرس –میثم جنوبی کوچه ۳۱ پلاک ۲۴ ۱۵/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۱۱ خ آذر کوچه ۴۶پلاک ۱۷ ۱۹/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۱۲ خ شیخ آباد- خ ولیعصر کوچه ۲۹ پلاک۱۱ ۱۹/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۱۳ خ دورشهر –کوچه ۱۸ کوچه ۱۱پلاک ۳۱ ۲۲/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد خودرو شهرداری با رگولاتور و
کم عرض بودن کوچه
ü ــ ــ ــ ــ
۱۴ خ صدوق-۲۰ متری حضرت ابولفضل پلاک ۳۹ ۲۴/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۱۵ خ معلم کوچه ۲۹ کوچه زاهدی پلاک ۴ ۲۵/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۱۶ خ نوبهار کوچه ۱۶ – ۶متری مهدیه پلاک ۱۱ ۲۶/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۱۷ خ سمیه – کوچه شماره ۱۰پلاک ۱۰۵ ۲۷/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ
۱۸ شهر جعفریه – خ آیت ا… خامنه ای – گاستان ۱۵ نبش چهار راه اول ۲۸/۷/۸۷ نشت گاز و اتش سوزی علمک سوراخ شدن لوله ü ــ ــ ــ ــ
۱۹ خ ۷ تیر انتهای کوچه ۱۳ سمت راست پلاک ۴ ۳۰/۷/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــ ــ ــ ــ

 

 

 

۰۲ اسفند ۱۳۹۷

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید