منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

سمینارآموزشی قاتل زمستانی

درآستانه فصل زمستان ،سمینار آموزشی قاتل زمستانی در شرکت گاز قم برگزار شد. رئیس امور ایمنی – بهداشت و محیط زیست شرکت گاز قم در این سمینار آموزشی ،با تحلیل و بررسی برخی از حوادث گازگرفتگی، مهمترین علت اینگونه حوادث را تخلیه نشدن گازهای حاصل از احتراق توصیف کرد. آقای صالحی پرور گفت :ضرورت تأمین هوای لازم برای وسایل گاز سوز براساس ظرفیت آنها در داخل ساختمانها، استفاده از لوله های دودکش با قطر استاندارد وحداقل ار تفاع ۳ متر و نصب کلاهک H روی آنها،اطمینان از مسدود نبودن دودکشها در جلوگیری از گازگرفتگی بسیار موثر است. وی همچنین به شهروندان توصیه کرد بمنظور جلوگیری از انفجار حتماً شیلنگ و بست های اتصال لوله را بطور مرتب کنترل کنند تا از نشتی و انفجار گاز جلوگیری شود. در بخش دیگر از این سمینار،معاون بهره برداری شرکت گاز استان قم گفت: میزان مصرف گاز شهر وندان که در تابستان یک میلیون متر مکعب است در زمستان و در اوج مصرف به ده میلیون متر مکعب میرسد. آقای مهندس فرجی افزود :به نسبت افزایش مصرف گاز، خطرات هم افزایش می یابد و لازم است شهروندان بیش از گذشته مراقب بوده و رعایت موارد ایمنی را بنمایند.

 

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب