منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

گزارش مصرف گاز شهروندان ۱۱/۱۰/۸۷

 مصرف گازشهروندان قم دیروز ۵۳ هزار متر مکعب کمتر از روز قبل از آن بود. بنابر اعلام شرکت گاز استان قم  شهروندان قم دیروز  چهار میلیون و ۲۰۴ هزارمترمکعب گاز مصرف کردند که این میزان در مقایسه با روز دوشنبه حاکی از کاهش ۵۳ هزارمترمکعبی گاز است.  ساکنان شهرهای کهک/ جعفریه و دستجرد هم دیروز به ترتیب ۱۰۳ ، ۷۳ و ۱۲ هزارمترمکعب گاز مصرف کردند که نسبت به روز قبل از آن شهر های کهک و دستجرد باکاهش مصرف گازو شهر جعفریه با افزایش روبروبوده است.  شرکت گاز استان قم باردیگر از مردم خواست با توجه به در پیش بودن فصل سرما ، در مصرف گاز صرفه جوئی کنند.

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب