منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آبان ماه ۱۳۸۷

 

آمار حوادث شبکه های شهری و روستای – مصرف کنندگان گاز طبیعی – شرکت گاز استان قم         آبان ماه سال ۱۳۸۷

ردیف محل حادثه تاریخ حادثه نوع حادثه علت حادثه خسارت مالی خسارت جانی
جزئی شدید جزئی شدید منجر به فوت
۱ خیابان شاه ابراهیم – کوچه ۴۶ پلاک ۱۱۱ ۶/۵/۸۷ شکستگی میله اسپندل رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۲ خیابان معلم – کوچه ۹ کوچه زهره – پلاک ۲۳ ۸/۸/۸۷ شکستگی میله اسپندل رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۳ خیابان محلاتی – کوچه شماره یک پلاک ۵۶ ۱۰/۸/۸۷ شکستگی میله اسپندل رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۴ خیابان آذر – کوچه ۵۴ جهارراه اول نبش پلاک ۳۲ ۱۰/۸/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۵ خیابان صفائیه- نبش کوچه ۳۴ ۱۰/۸/۸۷ شکستگی میله اسپندل رگولاتور بر اثر دستکاری مشترک ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۶ خیابان چهارمردان کوچه عشقعلی گذر جدا –
حلوا سازی
۱۰/۸/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۷ خیابان شاه ابراهیم کوچه ۳۴- پنج متری یخچال ۱۲/۸/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۸ خیابان صفائیه- کوچه ممتاز – پلاک ۱۱۹ ۱۶/۸/۷۸ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۹ خیابان ۲۰ متر زاد -کوچه ۴۸ – پلاک ۲ ۲۲/۸/۸۷ شکستگی میله اسپندل رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۱۰ خیابان سوران- خیابان امام حسین -حریم راه آهن ۲۲/۸/۸۷ شکستگی میله اسپندل رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۱۱ خیابان آذر کوچه شماره ۱۱۶ پلاک ۲۷ ۲۷/۸/۸۷ آتش سوزی احتمالاً به علت فرسودگی سیم کشی و اتصالی سیمهای برق ــــــــ ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۱۲ خیابان مولوی کوچه رزاقی پلاک ۴۹ ۳۰/۸/۸۷ آتش سوزی عدم رعایت نکات ایمنی و گرم کردن زنگ روی اجاق گاز ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ
۱۳ خیابان هندیان خیابان سلامت کوچه ۳ شرکت باز آفرینان سبز ۳۰/۸/۸۷ آتش سوزی عدم رعایت نکات ایمنی و انداختن ته سیگار در انبار جارو ــــــــ ü ــــــــ ــــــــ ــــــــ

 

 

 

۰۸ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب