منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

افزایش ۵ درصدی مصرف گاز در شهر قم

مصرف گاز شهروندان قم و برخی روستاهای نزدیک آن در بخش خانگی عمومی و صنعتی هفته گذشته   پنج در صد افزایش یافت. بنا بر اعلام شرکت گاز استان ساکنان شهر قم و برخی روستاهای نزدیک آن در هفته دوم دیماه۲۷ میلیون و ۶۹۰ هزار متر مکعب گاز مصرف کردند که این میزان درهفته سوم دیماه ( ۱۴ تا ۲۰ دی)   با حدود ۵/۱ میلیون متر مکعب افزایش به ۲۹میلیون و ۲۵۰ هزار متر مکعب رسید.  بنابر این گزارش در این مدت مصرف گاز ساکنان شهر کهک با حدود ۱۷ در صد افزایش به ۸۵۵ هزار متر مکعب / شهر جعفریه با ۵/۱۳ درصد افزایش به ۵۷۹ هزار متر مکعب و مصرف گاز ساکنان شهر دستجرد با ۲۳ در صد افزایش به ۱۲۸ هزار متر مکعب رسید. شرکت گاز استان قم با تاکید بر رعایت موارد ایمنی در مصرف گاز بار دیگر از ساکنان استان قم خواست بمنظور بهره مندی سایر هموطنان از گاز طبیعی بویژه در فصل زمستان در مصرف این فراورده نهایت صرفه جویی را بعمل اورند..

 

۰۸ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب