منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

پایان گازرسانی به ۲۱ روستای استان قم

۲۱روستای بخش جعفرآباد واقع در استان قم به شبکه سراسری گاز متصل شدند. مدیر عامل شرکت گاز استان قم گفت: روستاهای علی آباد / صید آباد/ نور آباد/ الویر آباد/ باقر آباد/ مقبل آباد/ جعفرآباد/ حیدر آباد/ محمود آباد/ حسین آباد/بستان آباد/ قزل آباد/نجم آباد/ کریم آباد/ پستگان/ عسگر لو/پاچیان/ شربف آباد زند /دولت آباد پایین طغرود و علی آباد انقلاب ۲۱ روستایی هستند که بیش از د وهزار خانوار ساکن در انها از گاز طبیعی بهره مند شدند.      آقای محمدی افزود: برای اجرای این طرح ۳۷۰۰ متر خط تعذیه/ ۵۵ هزار مترشبکه توزیع داخلی و د و ایستگاه تقلیل فشار هر کدام به ظرفیت ۵ هزار متر مکعب در ساعت و با هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال احداث شده است .      به گفته وی تاکنون ۱۴۰۰ انشعاب نیز در این روستاها واگذار شده است . مدیر عامل شرکت گاز استان قم تاکید کرد با بهره برداری از این طرح مجموعاً ۳۹ روستای استان (از مجموع ۱۲۵ روستای دارای قابلیت گازرسانی) به شبکه سراسری گاز متصل شده اند.

 

۰۸ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب