منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

انجام موفقیت آمیز ۲ عملیات hot tap در استان قم

در راستای انجام طرح های گاز رسانی شرکت گاز استان قم ۲ عملیات hot tap با موفقیت انجام شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، در نخستین عملیات hot tap انشعاب خط انتقال ۸ اینچ که بمنظور گازرسانی به کارخانه سیمان نیزار و ۵ روستای سلفچگان انجام شد، کارشناسان و مهندسان شرکت گاز استان با همکاری پیمانکار طرح توانستند در مدت …….

انجام موفقیت آمیز ۲ عملیات hot tap در استان قم

در راستای انجام طرح های گاز رسانی شرکت گاز استان قم ۲ عملیات hot tap با موفقیت انجام شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، در نخستین عملیات hot tap انشعاب خط انتقال ۸ اینچ که بمنظور گازرسانی به کارخانه سیمان نیزار و ۵ روستای سلفچگان انجام شد، کارشناسان و مهندسان شرکت گاز استان با همکاری پیمانکار طرح توانستند در مدت تعیین شده و طبق برنامه ریزی های اولیه این عملیات را با موفقیت انجام دهند.با تکمیل عملیات گازرسانی به کارخانه سیمان نیزار با ۳۰۰متر خط انتقال ۴ اینچ، CGS به ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب در ساعت و احداث محوطه و تاسیسات ساختمانی CGS و با حدود۶ میلیارد ریال اعتبار مراحل ساخت و تکمیل این کارخانه سرعت می گیرد.همچنین با تکمیل عملیات گاز رسانی به ۵ روستای نیزار، حصار سرخ، حاجی آباد، مجید آباد و حسین آباد در بخش سلفچگان با ۲۳ کیلومتر خط تغذیه و شبکه، ۳۰۰ انشعاب و ایستگاه TBS به ظرفیت ۵ هزار متر مکعب در ساعت و با حدود ۷ میلیارد ریال اعتبار، اهالی این مناطق از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.در عملیات hot tap بعدی که بمنظور گازرسانی به روستاهای قلعه چم و چشمه علی در بخش سلفچگان و بمنظور نصب شیر انشعاب خط انتقال ۴ اینج بر روی خط انتقال سراسری انجام شد، کارشناسان و مهندسان شرکت گاز استان با همکاری پیمانکار طرح توانستند در مدت تعیین شده و طبق برنامه ریزی های اولیه این عملیات را با موفقیت انجام دهند.با تکمیل عملیات گاز رسانی به این روستاها با یازده کیلومتر خط انتقال و شبکه، ۴۰۰ انشعاب، CGS-TBS به ظرفیت ۴ هزار متر مکعب در ساعت و احداث محوطه و تاسیسات ساختمانی CGS و با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال ساکنان این مناطق از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب