منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

اجرای پروژه ساخت و نصب ۳۰۰۰ انشعاب (فولادی و پلی اتیلن)-تجدید مناقصه-نوبت اول-۱۹/۱/۸۸

شرکت گاز استان قم در نظر دارد : اجرای پروژه ساخت و نصب ۳۰۰۰ انشعاب (فولادی و پلی اتیلن) را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

 

اجرای پروژه ساخت و نصب ۳۰۰۰ انشعاب (فولادی و پلی اتیلن) را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

  • ساخت و نصب ۲۴۰۰ انشعاب تجاری و خانگی به قطر یا ۱ اینچ روی شبکه گازدار فولادی به صورت پراکنده طبق نقشه استاندارد ز/SM-6007 .
  • ساخت و نصب ۶۰۰ انشعاب تجاری و خانگی به قطر ۲۵ میلیمتر روی شبکه گازدار پلی‌اتیلن به صورت پراکنده طبق نقشه SM-6231 یا SC-7040.
  • اصلاح ۱۰۰ انشعاب تجاری یا خانگی طبق مشخصات فنی.

ب- محل اجرا : در سطح استان قم می باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

  • توانایی انجام کار در مدت ۳۶۰ روز تقویمی.
  • دارا بودن حداقل رتبه ۵ تأسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و راهبردی.
  • توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۱۹ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی به حساب جاری ۱۶۸۰ شرکت گاز استان قم. (بانک ملی شعبه شهید زین الدین قم). در صورت واریز وجه نقد، رسید آن می بایست به تأیید امور مالی شرکت گاز استان قم برسد.
  • توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت حسن اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۳۱/۰۱/۱۳۸۸ می باشد.

هـ – مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۸۸ می باشد.

و- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۸۸ می باشد.

ز- مبلغ برآورد اولیه پروژه ۰۰۰/۰۰۰/۹۴۸/۳ ریال می‌باشد (بابت اجرا ۱۷۰/۱۴۹/۹۹۱/۲ ریال و بابت کالا ۸۳۰/۸۵۰/۹۵۶ ریال) که پیمانکار بایستی ضریب پلوس/مینوس نسبت به مبلغ پایه را اعلام نماید.

مناقصه گران می‌توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین‌الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس :  WWW.nigc-qom.ir قابل دریافت است.

نکات قابل توجه :

  • ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
  • شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
  • به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند.

۰۲ بهمن ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید