منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

اسفندماه۱۳۸۷

آمار حوادث شبکه های شهری و روستای – مصرف کنندگان گاز طبیعی-شرکت گاز استان قم-اسفند ماه سال ۱۳۸۷

ردیف محل حادثه تاریخ حادثه نوع حادثه علت حادثه خسارت مالی خسارت جانی
جزئی شدید جزئی شدید منجر به فوت
۱ خیابان ۲۰ متری زاد – کوچه شماره ۱۶
پلاک ۳۱
۰۲/۱۲/۸۷ شکستگی میله اسپندل رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۲ خیابان دورشهر- کوچه ۱۸ روبروی پلاک ۱۵۶
( اتوشویی )
۰۳/۱۲/۸۷ انفجار بالا رفتن فشار دیگ بخار مغازه اتوشویی ــــــ ü ــــــ ــــــ ــــــ
۳ خیابان خاکفرج -کوچه شماره ۶۱ پلاک ۲۹ ۰۵/۱۲/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۴ خیابان آذر – کوچه شماره ۶۹ کوچه خرم نژاد
پلاک ۲۷
۰۶/۱۲/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۵ خیابان نواب – خیابان مدنی – کوچه شماره ۳۲
پلاک ۸
۰۹/۱۲/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۶ شهرک امام حسن – کوچه شماره ۲۰ پلاک ۱ ۱۷/۱۲/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۷ خیابان نیروگاه – کوچه شماره ۳۶ کوچه شماره ۱۲پلاک ۱۲۶ ۱۷/۱۲/۸۷ انفجار و آتش سوزی نشت گاز و عدم رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز ــــــ ü ــــــ ü ــــــ
۸ بلوار شاهد کوچه شماره ۸ پلاک ۲۴۰ ۲۰/۱۲/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۹ شهرک قدس- نبش خیابان ولیعصر پلاک ۱۷ ۲۰/۱۲/۸۷ شکستگی گلویی کنتور تخریب بخشی از ساختمان و ریزش مصالح ساختمانی ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۰ خیابان آذر – کوچه شماره ۵ کوچه شماره ۱۲
پلاک ۳۸
۲۱/۱۲/۸۷ شکستگی کاور رگولاتور بی احتیاطی راننده و برخورد با رگولاتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۱ خیابان رسالت – کوچه ۶۱ کوچه امام سجاد
پلاک ۱۲
۲۱/۱۲/۸۷ شکستگی میله اسپندل رگولاتور دستکاری توسط مشترک ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
۱۲ بلوار امین- کوچه شماره ۳۸ ساختمان آپادانا ۲۴/۱۲/۸۷ شکستگی کاور کنتور بی احتیاطی راننده و برخورد وسیله نقلیه با کنتور ü ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ

 

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب