منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

ایجاد شکاف خط تغذیه فشار قوی بواسطه حفاری پیمانکار راه آهن

در ساعت ۱۴ بعداز ظهر مورخ ۱۸/۰۱/۸۸ پیمانکار شرکت راه آهن در حین حفاری در محور قدیم قم ـ تهران با بیل لودر باعث گردید تا خط ۶”  تغذیه فشار قوی دچار حادثه و تخریب قرار گیرد.مزید اطلاع این خط دارای فشار  ۲۵۰psi  بوده و نشت بسیار بالای ناشی از این حادثه خطرناک با حضور به موقع عوامل اجرایی وامدادی شرکت گاز استان قم، نیروهای آتش نشانی و جلوگیری از تردد خودروها توسط عوامل راهنمایی و رانندگی استان ظرف مدت ۱۲۰ دقیقه با بستن شیر های مسیر و  تخلیه گاز موجود در خط، مهار و عملیات ترمیم با حضور همکاران فنی از ساعت ۱۷ آغاز شد.درحین مهار نشت گاز ترافیک سنگینی در اتوبان ایجاد گردید که بحمد… با الطاف الهی و با حضور به موقع عوامل امدادی رفع خطر و ترافیک به حالت عادی برگشت.

 

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب