منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

برگزاری سمینار ” سلامت در حوادث و بلایا ” به مناسبت هفته بهداشت در شرکت گاز استان قم

روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱/۸۸ سمیناری تحت عنوان ” سلامت در حوادث و بلایا ” در سالن کنفرانس شرکت گاز استان قم با همکاری دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردیدکه هدف از برگزاری آن ارتقاء سطح آگاهی همکاران در خصوص بروز حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله بوده که آقای مهندس صمدی کارشناس دانشگاه علوم پزشکی با نشان دادن تصاویری از گسل های موجود در دنیا و مناطق زلزله خیز موضوع را مورد تحیلیل و بررسی قرارداد.

 

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب