مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
توصیه های برقی
بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

انتخاب پیمانکار پروژه گازرسانی به روستاهای بخش خلجستان شهر دستجرد در شرکت گاز قم

مرحله انتخاب پیمانکار انجام پروژه گازرسانی به روستاهای حسن آباد، ورزنه و سناوند از بخش خلجستان شهر دستجرد، شرکت گاز استان قم با حضور اعضاء کمیسیون مناقصات این شرکت برگزار گردید و در مناقصه فوق تعدادی از پیمانکاران با ارائه قیمت های پیشنهادی به رقابت پرداختند که در نهایت شرکت خطوط پیمان کویر با مبلغ پیشنهادی ۰۰۰/۷۶۰/۴۷۷/۲ ریال به عنوان برنده این مناقصه انتخاب گردید.

۲۷ تیر ۱۳۹۷

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
آمار بازدید