منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

انتخاب پیمانکار پروژه گازرسانی به روستاهای بخش خلجستان شهر دستجرد در شرکت گاز قم

مرحله انتخاب پیمانکار انجام پروژه گازرسانی به روستاهای حسن آباد، ورزنه و سناوند از بخش خلجستان شهر دستجرد، شرکت گاز استان قم با حضور اعضاء کمیسیون مناقصات این شرکت برگزار گردید و در مناقصه فوق تعدادی از پیمانکاران با ارائه قیمت های پیشنهادی به رقابت پرداختند که در نهایت شرکت خطوط پیمان کویر با مبلغ پیشنهادی ۰۰۰/۷۶۰/۴۷۷/۲ ریال به عنوان برنده این مناقصه انتخاب گردید.

۰۸ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب