منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آشنایی رانندگان شرکت گاز استان قم با قواعد راهنمایی و رانندگی و کنترل معاینه فنی خودرو

دوره آموزشی آشنایی با قواعد راهنمایی و رانندگی و کنترل معاینه فنی خودرو در شرکت گاز استان قم برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، در این دوره آموزشی که در دو گروه و با حضور رانندگان این شرکت و با هدف کنترل وسائل نقلیه ازنظر معاینه و مشخصات فنی و شاخص های مد نظر واحد HSE برگزار می شود، کارشناسان راهنمایی و رانندگی استان به تشریح آخرین ویرایش های جدید قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، عوامل موثر در ایجاد حوادث رانندگی و چگونگی جلوگیری از بروز حوادث ناگوار می پردازند.شرکت گاز استان قم بمنظور آشنایی هرچه بیشتر رانندگان رسمی و استیجاری با مقررات راهنمایی و رانندگی و شرائط فنی وسائط نقلیه دوره های مختلف آموزشی را برنامه ریزی و اجرا می کند.ارتقا خودرو ها از نظر مدل و شرائط فنی، بیمه بدنه و شخص ثالث و تشکیل پرونده سلامت رانندگان از جمله مواردی است که شرکت گاز با هدف افزایش ایمنی، کاهش حوادث احتمالی و سلامت رانندگان و سرنشینان خودروها در نظر گرفته و اجرا می کند

۰۸ اسفند ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب