منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

انتصاب سرپرست امور مهندسی و اجرای طرح ها در شرکت گاز استان قم

 

انتصاب سرپرست امور مهندسی و اجرای طرح ها در شرکت گاز استان قم

بنا به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، با توجه به اهمیت توسعه گازرسانی و تسریع در اجرای پروژه ها، آقای مهندس محمدی مدیر عامل شرکت گاز استان قم طی حکمی آقای مهندس غلامرضا فرجی را به عنوان سرپرست امور مهندسی و اجرای طرحها منصوب نمودند.

انتصاب سرپرست امور بهره برداری در شرکت گاز استان قم

بنا به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، با توجه به اهمیت امور بهره برداری، استمرار و حفظ و نگهداری تأسیسات گازرسانی، آقای مهندس محمدی مدیر عامل شرکت گاز استان قم طی حکمی آقای علیرضا نصیری را با حفظ سمت به عنوان سرپرست امور بهره برداری منصوب نمودند.

 

۱۵ اسفند ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید