منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

اجرای پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز، حفاظت از زنگ و وسایل گازرسانی- تجدید مناقصه-۱۰/۶/۸۸

شرکت گاز استان قم در نظر دارد : اجرای پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز، حفاظت از زنگ و وسایل گازرسانی را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

 

شرکت گاز استان قم در نظر دارد : اجرای پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز، حفاظت از زنگ و وسایل گازرسانی را از طریق مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

الف- شرح مختصر کار :

 • تعمیر و نگهداری خطوط توزیع در سطح شهر قم و روستاهای طایقان ، چشمه شور و محورهای شهرکهای صنعتی به طول تقریبی ۱۵۲۸ کیلومتر از سایز ۲ تا ۱۲ اینچ فولادی و ۶۳ تا ۱۶۰ میلیمتر پلی‌اتیلن ؛
 • تعمیر و نگهداری شیرها ، حوضچه‌های خطوط تغذیه در سطح شهر قم و روستاهای تابعه به تعداد ۳۵۰ عدد از سایز ۲ تا ۲۴ اینچ ؛
 • تعمیر و نگهداری شیرها ، حوضچه‌های شبکه توزیع (فولادی و پلی‌اتیلن) در سطح شهر قم و روستاهای طایقان، چشمه شور و شهرکهای صنعتی به تعداد ۳۵۰۰ عدد از سایز ۲ تا ۱۲ اینچ ؛
 • تعمیر و نگهداری ۱۱۸۰۳۲ عدد علمک فولادی و پلی‌اتیلن در سطح شهر قم و روستاهای طایقان ، چشمه شور و شهرکهای صنعتی ؛
 • تعمیر و نگهداری ۴۰ ایستگاه CPS و ۱۵۷۵ تست پوینت در سطح استان قم ؛
 • سرویس و نگهداری تجهیزات وسایل گازرسانی ایستگاههای تقلیل فشار DRS,TBS,CGS & TBS,CGS و ایستگاههای تقلیل فشار عمده صنعتی در سطح استان قم .

ب- محل اجرا : استان قم می‌باشد.

ج- شرایط پیمانکاران متقاضی :

 • توانایی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی.
 • دارا بودن حداقل رتبه ۵ تأسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و راهبردی.
 • توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۲۳ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی به حساب جاری ۱۶۸۰ شرکت گاز استان قم. (بانک ملی شعبه شهید زین‌الدین قم). در صورت واریز وجه نقد، رسید آن می‌بایست به تأیید امور مالی شرکت گاز استان قم برسد.
 • توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت حسن اجرای تعهدات قراردادی.

د- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی تا تاریخ ۲۴/۰۶/۱۳۸۸ می‌باشد.

هـ – مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه تا ساعت ۱۶ مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۸۸ می‌باشد.

و- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۸۸ می‌باشد.

مناقصه‌گران می‌توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین‌الدین کوچه شماره ۱۸ مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس : WWW.nigc-qom.ir قابل دریافت است.

نکات قابل توجه :

 • ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 • شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵۱ تماس حاصل فرمایند. روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب