منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

جلوگیری از هدر رفت ۲۲ میلیون متر مکعب گاز در سال ۹۲ در شرکت گاز استان قم

hadar raft 22

شرکت گاز استان قم از هدر رفت ۲۲ میلیون متر مکعب گاز  در سال ۹۲ در سطح استان جلوگیری کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم: مهندس فرجی، سرپرست این شرکت اظهار داشت: انجام اقداماتی همچون بازدیدهای دوره ای مرتب از تأسیسات مشترکین عمده ،  صنایع و کارخانجات، تعویض بموقع کنتورهای خراب مشترکین در کمترین زمان ممکن و پیش گیری از سوء استفاده برخی از مشترکین در مصرف گاز، باعث جلوگیری از هدر رفت ۲۲ میلیون مترمکعب گاز در سال ۹۲ شد.

وی با بیان اینکه نشت یابی ۱۶۰۰ کیلومتر از تأسیسات و شبکه های گازدار و رفع نشتی از علمک ها به عنوان عواملی موثر در جلوگیری از هدر رفت گاز می باشند، تصریح کرد: کاهش زمان دوره ای نشت یابی از شبکه ها به ۱۸ ماه (حد استاندارد) در هر دوره، نقش موثری در کاهش هدر رفت گاز، رفع خطرات احتمالی، کمک به محیط زیست و حفظ منابع ملی داشته است.

مهندس فرجی عملکرد این شرکت را در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱، در زمینه جلوگیری از هدر رفت گاز از تأسیسات، خوب ارزیابی و اعلام کرد: کاهش پرت گاز، ۲۲ میلیون متر مکعب و ارزش ریالی گاز شناسایی شده ۱۶۰۰۰ میلیون ریال  می باشد.

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب