منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

کارگاه آموزشی شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات در شرکت گاز استان قم برگزار شد

در کارگاه آموزشی یکروزه که با هدف آشنایی و مشارکت کارکنان با روش های شناسایی و ارزیابی ریسک، حرکت در راستای حمایت از الزامات استانداردهای بین المللی و بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  (HSE)برگزار شد شرکت کنندگان با تعریف و مفاهیم مربوط به شناسایی و ارزیابی ریسک و روش های مربوطه آشنا شدند.

صالحی پرور رییس واحد  HSEشرکت گاز استان قم در این کارگاه آموزشی در این جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری دور های آموزشی برای پرسنل و کارکنان افزود: ارئه این آموزش های کاربردی و عملیاتی در افزیش کیفیت و بهره وری موثر است.

وی وجود کارشناسان مشاور را در بهره گیری هرچه بیشتر از دانش های نوین در افزایش کیفی خدمات موثر دانست و از حاضران خواست با دقت نظر بیشتر آموزش های در نظرگرفته شده را پیگیری کنند.

یاد آور می شود به کارکنان شرکت کننده در این دوره آموزشی گواهینامه شناسایی و ارزیابی ریسک اعطا می شود.

 

۰۲ اسفند ۱۳۹۷

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید