منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

برگزاری دوره آموزشی امداد و فوریتهای پزشکی در صنعت در شرکت گاز استان قم

دوره آموزشی امداد و فوریتهای پزشکی در صنعت در شرکت گاز استان قم برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم در این دوره آموزشی که با هدف ارتقا مهارت کارکنان برگزار شد یکی از کارشناسان پزشکی به تشریح و آموزش کمک های اولیه، آشنایی با گاز های خفه کننده، روش های امدادی در زمان مواجه شدن با گاز گرفتگی و احیا قلبی CPRپرداخت.در این دوره آموزشی که به مدت ۵ روز برگزار شد ۱۵ نفر از پرسنل این شرکت حضور داشتند.شرکت گاز استان قم با هدف آشنایی کارکنان مهارت های مختلف و افزایش توانایی برای حضور موثر در حوادث احتمالی دوره های آموزشی گوناگونی را برگزار می کند.

۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب