منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

تشکیل کارگروه هدفمند کردن یارانه ها با همکاری شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی استان

 کارگروه هدفمند کردن یارانه ها با همکاری شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی تشکیل می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، در جلسه مشترک مسولان این شرکت و سازمان نظام مهندسی که با هدف تفکیک سیستم لوله کشی داخلی آپارتمانها ونصب کنتور مجزا برای مجتمع هایی که از یک اشتراک استفاده می کنند و انتقال این موضاعات به شرکت های تاسیساتی اجرا کننده سیستم های لوله کشی گاز طبیعی در شرکت گاز برگزار شد معاون بهره برداری شرکت گاز استان قم  برضرورت تشکیل کارگروه هدفمند کردن یارانه ها با همکاری نظام مهندسی و روابط عمومی شرکت گاز تاکید کرد. همچنین در این جلسه با اشاره به نقش تاثیر گذار استفاده از تجهیزات مناسب در امر ساختمان سازی بمنظور مصرف بهیته انرژی برضرورت رعایت استانداردهای لازم در ساختمان سازی، تاکید کردند.

۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب