منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

برگزاری موفق مانور مقابله با شرائط بحران افت فشار گاز در خطوط انتقال

مانور مقابله با شرائط بحران افت فشار گاز در خطوط انتقال در شرکت گاز استان قم برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، در این مانور یکروزه که با حضور نیروهای امدادی، عملیاتی و پشتیبانی این شرکت و بمنظور ایجاد و افزایش آمادگی برای مقابله با افت فشار جریان گاز در ایستگاه CGS قم برگزار شد، نیروهای شرکت کننده با آمادگی لازم ضمن کنترل تجهیزات ایستگاه از احتمال قطع گاز استان جلوگیری کردند.نیروهای امدادی حاضر در این مانور با تنظیم به موقع تجهیزات ایستگاههای تقلیل فشار از افت گاز در شبکه گاز شهری ممانعت و راهکارها و روش های انجام ماموریت های امدادی و حضور سریع در حوادث احتمالی را تمرین کردند.شرکت گاز استان قم هرساله به صورت دوره ای مانورهای مختلف امدادی در قالب مقابله با شرائط بحران افت فشار و مهار گاز در حوادث مختلف ، آتش سوزی و دیگر حوادث احتمالی را با هدف ایجاد و تقویت آمادگی هر چه بیشتر نیروها و هماهنگی بین واحدهای مختلف برگزار می کند.یادآور می شود: افت فشار گاز در ایستگاههای ورودی گاز بیشتر در فصول سرد سال و درزمان افزایش مصرف گاز طبیعی رخ می دهد که هوشیاری و سرعت عمل نیروهای امدادی در تنظیم تجهیزات ایستگاههای تقلیل فشار مانع از افت و یا قطع جریان گاز شهری می شود.

۰۸ اسفند ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب