منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بررس حداکثر سرعت مجاز از دیدگاه پدیده سائیدگی ناشی از ذرات جامد در خطوط لوله گازطبیعی

چکیده

یکی از فاکتورهای مهم بمنظور پایین آوردن هزینه احداث خطوط انتقال گاز طبیعی، بهینه نمودن قطر خط لوله است که به حداکثر سرعت مجاز حرکت گاز در داخل لوله بستگی دارد. در گذشته سرعت گاز طبیعی به علت پایین تر بودن کیفیت لوله ها و همچنین عدم توانایی کامل در جلوگیری از خوردگی در لوله ها، سرعت پایین تری نسبت به حال حاضر در نظر گرفته می شده است. اکنون نیز در برخی موارد انتقال گاز طبیعی با همان شرایط عملیاتی گذشته صورت می گیرد. در مقاله حاضر عوامل موثر بر انتخاب سرعت مجاز از دیدگاه سائیدگی ناشی از ذرات جامد بررسی شده است.

نویسندگان

زهره منصوری، بهرام دبیر، هادی رحمانی، امیرمنصور گل محمدی

۲۸ دی ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید