منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

اصلاح سطحی غشاهای الیاف تو خالی جهت کاربرد در فرایندهای جداسازی گاز

چکیده

تماس دهنده های غشایی از جمله دستگاه هایی هستند که در صنایع مختلف و به منظور ایجاد سطح تماس بین دو فاز متفاوت مورد استفاده قرار می گیرند. قابلیت های بالای تماس دهنده های غشایی ،استفاده از آنها را در فرایندهای نظیر شیرین سازی گاز طبیعی الزامی می سازد. زیرا سطح تماس ایجاد شده بین دوفاز و سرعت انتقال جرم بالا باعث کاهش حجم دستگاه های جداسازی ،کاهش هزینه های سرمایه گذاری و درنتیجه اقتصادی تر شدن فرایند شیرین سازی گاز طبیعی به کمک غشا خواهد شد. در زمینه اصلاح پلیمرها به منظور تغییر خواص آب دوستی آنها جهت ساخت غشاهای الیاف توخالی در فرایندهای جداسازی فعالیت خاصی در ایران صورت نگرفته است.

نویسندگان

غلامرضا باکری،مجتبی شریعتی نیاسر، امیرمنصور گل محمدی

۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب