منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

تعیین مقادیر هدف برای شرکتهای گاز استانی با استفاده از یک مدل DEA-MCDM در فضای غیر قطعی

چکیده

یکی از مشکلات موجود در تحلیل های کارایی شرکتهای گاز با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها(DEA) ، عدم دسترسی به داده های دقیق و همچنین گنجاندن نظرات مدیر در تحلیل ها بوده است. در این مقاله برای گنجاندن نظرات مدیر درتحلیل پوششی داده ها و تنظیم مقادیر هدف از ترکیب مدلهایDEA  و تصمیم گیری با چندین معیار (MCDM) استفاده می شود.  بعلاوه برای مدلسازی اغتشاش در داده ها از تکنیک بهینه سازی استوار  (RO) استفاده شود که اخیراً کاربردهای زیادی پیدا کرده است. مدل ارائه شده برای شرکتهای گاز استانی اجرا می شود و با توجه به نظرات مدیر شرکت گاز قم، مقادیر هدف برای این شرکت در فضایی غیر قطعی تعیین می گردد.

نویسندگان

هوشتگ محمدی، هاشم عمرانی، رسول قرنلی

۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب