منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

بررسی و تحلیل عددی گرمکن ایستگاه های تقلیل فشار گاز

چکیده

یکی از روشهای مقرون به صرفه برای جلوگیری از مسدود شدن روزنه عبور گاز در شیرهای فشارشکن ایستگاه های تقلیل فشار گاز استفاده از گرمکن به منظور گرمایش گاز قبل از کاهش فشار است .تاکنون بررسی های قابل توجهی در مورد تحلیل حرارتی – سیالاتی گرمکن های ایستگاه تقلیل فشار گاز  انجام نشده است.در ایستگاه های تقلیل فشار  با توجه به دبی بالای گاز عبوری از گرمکن و سرعت زیاد گاز و هم چنین با توجه به نوع زبری سطح ،لوله های کویل ، گاز عبوری از گرمکن دچار افت فشار می شود.در تحلیل تئوری حرارتی -سیالاتی این گرمکن ها به دلیل عدم اطلاع از میزان افت فشار در گرمکن ،نتایج بدست آمده خطا وجود دارد.برای رفع این مشکل می توان از مدل کردن لوله های کویل استفاده کرد.

نویسندگان

سید عبدالمهدی هاشمی، قنبرعلی شیخ زاده، رضا اشرفی، ناهید زمان

۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب