منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

تحلیل عددی جایگزینی مشعل متخلخل بجای مشعلهای اتمسفریک در گرمکن ایستگاههای تقلیل فشارگاز

چکیده

در این مطالعه با استفاده از تحلیل عددی به کمک نرم افزار فلوئنت ،جایگزینی مشعل های اتمسفریک مورد بحث قرار گرفته است در ابتدا با مدل کردن مشعل اتمسفریک در لوله آتش گرمکن ،میزان شار حرارتی تولید شده در نسبت تعادل های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.و هم چنین با مدل سازی مشعل متخلخل در دو نسبت تعادلی مختلف در لوله آتش ،مقایسه ای از نظر میزان شار حرارت تولیدی با مشعل اتمسفریک انجام شده است .اگر چه گرمکن های ایستگاه های تقلیل فشار برای مشعل های متخلخل طراحی نشده اند اما اب توجه به نتایج بدست آمده استفاده از مشعل متخلخل بجای اتمسفریک موجب افزایش راندمان حرارتی در گرمکن می شود.

نویسندگان

سید عبدالمهدی هاشمی، رضا اشرفی، قنبرعلی شیخ زاده،      ناهید زمان

۲۷ اسفند ۱۳۹۷

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید