منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

بایگانی موضوعی

شبیه سازی و تحلیل عددی مبدلهای موجود در ایستگاههای تقلیل فشار گاز

چکیده

یکی از رو شهای جلوگیری از مسدود شدن مسیر عبور گاز در شیرهای فشارشکن ایستگاه های تقلیل فشار گاز، استفاده از مبدل گرمایی بمنظور گرمایش گاز قبل از کاهش فشار است. برای حفظ مسائل ایمنی در گرمایش گاز، در این نوع از مبد لها، از سیال واسطه برای گرم کردن گاز استفاده می شود.در تجزیه و تحلیل حرارتی مبدل، عملکرد مبدل گرمایی در شرایط مختلف بررسی شده و پارامترهایی نظیر دما و فشار گاز ورودی به مبدل، بار حرارتی مبدل گرمایی، دبی گاز ورودی به مبدل، حداکثر سرعت گاز در لوله های کویل مبدل و …. مورد مطالعه قرار گرفته است. با مدل کردن مبدل گرمایی و مشعل اتمسفریک در آن، میزان شار حرارتی تولید شده در نسبت تعادل های مختلف به طور عددی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این مدل، با پارامترهای انداز ه گیری شده از مبدل مطابقت خوبی داشته است. با استفاده از نتایج بدست آمده از این شبیه سازی، چگونگی تنظیم مشعل بمنظور بدست آوردن حداکثر راندمان حرارتی در مبدل مورد بررسی قرار گرفته است.

نویسندگان

سید عبدالمهدی هاشمی، رضا اشرفی، قنبرعلی  شیخ زاده، ناهید زمان

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید