منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آنالیز پلی کلرو بی فنیل ها(PCB) موجود در روغن ترانسفورماتورهای حفاظت کاتدیک شرکت گاز استان قم جهت مدیریت صحیح پسماند

چکیده

پلی کلرو بی فنیل ها (PCBs) به عنوان مایعات دی الکتریک در تجهیزاتی مثل ترانسفورماتورها و خازنهای مورد استفاده قرار گرفته اند. آلوده شدن خاک با این مواد با توجه به مقاومت بالای آنها و طولانی بودن نیمه عمرشان موجب آلودگی هوا و منابع آبی و معضلات عدیده زیست محیطی و بهداشتی خواهد شد. هدف از این مطالعه، آنالیز PCBs روغن ترانسفورماتورهای حفاظت کاتدیک  شرکت گاز جهت مدیریت صحیح پسماند بود.

نویسندگان

رضا فولادی فرد،نادر یوسفی، امیر منصور گل محمدی

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب