مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

توصیه های برقی
بایگانی موضوعی
بایگانی ماهانه

A robust super-efficiency data envelopment analysis model for ranking of provincial gas companies in Iran

“Conventional super-efficiency data envelopment analysis (DEA) models require the exact information of inputs or outputs. However, in many real world applications this simple assumption does not hold. Stochastic super-efficiency is one of recent methods which could handle uncertainty in data. Stochastic super-efficiency DEA models are normally ormulated based on chance constraint programming. The method is used to estimate the efficiency of various decision making units (DMUs). In stochastic chance constraint super-efficiency DEA, the distinction of probability distribution function for input/output data is difficult and also, in several cases, there is not enough data for estimating of distribution function. We present a new method which incorporates the robust counterpart of super-efficiency DEA. The perturbation and uncertainty in data is assumed as ellipsoidal set and the robust super-efficiency DEA model is extended. The implementation of the proposed method of this paper is applied for ranking different
gas companies in Iran.”

نویسندگان

S.J. Sadjadi , H. Omrani⇑, S. Abdollahzadeh,  M. Alinaghian ,   H. Mohammadi

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایمنی و بهداشت
آمار بازدید