منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


 

چشم انداز


 

خط مشی مدیریت یکپارچه


 

نقشه فرایندهای شرکت گاز استان قم


بایگانی موضوعی

An empirical investigation to use solar–geothermal hybrid energy system for small towns

During the past few years, there has been increasing interest to find a replacement for gas consumption in Iranian small towns and cities. The government believes delivering cheap gas to small towns is not economical and can be replaced with recent technological solar–geothermal hybrid energy system. In this paper, we present an empirical study to calculate internal rate of return (IRR) for a small town located near the city of Qom, Iran. We consider three scenarios of population, namely 1000, 1500 and 2000 households and various rates for gas price from 7 to 40 cents. The results show that a gas distribution unit yields 2% to 20% in terms of return. This brings us to conclude that gas distribution for small towns far from major cities is not economically justified for government. Therefore, we need to use alternative methods such as solar–geothermal hybrid energy system. We use TOPSIS method, as a multi criteria decision making approach, to prioritize ten small towns in Qom province and the results are analyzed.

نویسندگان

“Sara Orougia, Ali Esmailzade Magharib, Hoshang Mohammadi, Amir Mansour Golmohammadi and
Momammad Irani”

۲۹ مرداد ۱۳۹۸

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید