منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


 

چشم انداز


 

خط مشی مدیریت یکپارچه


 

نقشه فرایندهای شرکت گاز استان قم


بایگانی موضوعی

امور بازرسی فنی

بطور کلی وظیفه واحد بازرسی فنی عبارت است از بررسی و نظارت بـر کلیه فرآیندهای در حال اجرا  و تجهیزات بـــه منظور حصول اطمینان از انطباق با الزامات استانداردها و مشخصات فنی در جهت  افزایش منافع سازمان
در این راستا فعالیتهای بازرسی فنی به شرح ذیل تقسیم بندی می گردد :
–    بازرسی فنی از کالاهای مورد استفاده در تاسیسات و پروژه ها
–    بازرسی فنی از پروژه های در حال اجرا
–    بازرسی فنی از تاسیسات در حال بهره برداری
–    عملیات نشت یابی از کلیه تاسیسات گازرسانی در حال بهره برداری
بر این اساس پرسنل واحد بازرسی فنی بدین صورت معرفی می گردند :
–    رئیس بازرسی فنی
مسئولیت برنامه ریزی و نظارت عالیه بر اجرای عملیات بازرسی فنی و نیز تأیید کلیه عملیات بازرسی را بر عهده دارد.
–    بازرس ارشد فنی
مسئولیت  اجرای عملیات بازرسی فنی مطابق برنامه ریزی انجام شده را برعهده دارد.
–    تکنسین ارشد نشت یابی
–    مسئولیت انجام و بررسی عملیات نشت یابی را زیرنظر رئیس بازرسی فنی برعهده دارد.

undercon

۲۹ مرداد ۱۳۹۸

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
ایرانی، ایرانی بخر
آمار بازدید