منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

امور بازرسی فنی

بطور کلی وظیفه واحد بازرسی فنی عبارت است از بررسی و نظارت بـر کلیه فرآیندهای در حال اجرا  و تجهیزات بـــه منظور حصول اطمینان از انطباق با الزامات استانداردها و مشخصات فنی در جهت  افزایش منافع سازمان
در این راستا فعالیتهای بازرسی فنی به شرح ذیل تقسیم بندی می گردد :
–    بازرسی فنی از کالاهای مورد استفاده در تاسیسات و پروژه ها
–    بازرسی فنی از پروژه های در حال اجرا
–    بازرسی فنی از تاسیسات در حال بهره برداری
–    عملیات نشت یابی از کلیه تاسیسات گازرسانی در حال بهره برداری
بر این اساس پرسنل واحد بازرسی فنی بدین صورت معرفی می گردند :
–    رئیس بازرسی فنی
مسئولیت برنامه ریزی و نظارت عالیه بر اجرای عملیات بازرسی فنی و نیز تأیید کلیه عملیات بازرسی را بر عهده دارد.
–    بازرس ارشد فنی
مسئولیت  اجرای عملیات بازرسی فنی مطابق برنامه ریزی انجام شده را برعهده دارد.
–    تکنسین ارشد نشت یابی
–    مسئولیت انجام و بررسی عملیات نشت یابی را زیرنظر رئیس بازرسی فنی برعهده دارد.

undercon

۲۹ دی ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید