منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مزایده شماره ۱-۹۴

شرکت گاز استان قم در نظر دارد :

اقلام اسقاط و ضایعات موجود در انبار را از طریق مزایده به فروش رساند:

الف- نام و نشانی مزایده گزار: شرکت گاز استان قم به آدرس قم, بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین‌الدین، کوچه شماره ۱۸

ب- موضوع مزایده: فروش اقلام به شرح ذیل:

۱-    آهن آلات ۲۴۲۷۴۹ کیلوگرم

۲-    کنتور و رگولاتور اسقاط ۱۰۲۸۶۹ کیلوگرم

۳-    قطعات کامپیوتری مستعمل ۱۶۴ عدد

۴-    گوشی تلفن مستعمل ۶۱ عدد

۵-    تختخواب یکنفره به همراه تشک فنری مستعمل ۷۳ سری

۶-     لوله پلی اتیلن مستعمل ۸۵۰ کیلوگرم

ج- شرایط مزایده گران:

۱-  توانایی ارایه ضمانتنامه یا وجه نقد (واریز به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) معادل ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مزایده همراه اسناد تحویلی

۲-    توانایی ارایه انواع ضمانتنامه های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

۳-    مهلت اعلام آمادگی و خرید اسناد مزایده تا مورخ ۱۲/۱۰/۹۴

۴-    مهلت عودت پاکات مزایده تا پایان وقت اداری مورخ ۲۶/۱۰/۹۴

۵-   زمان گشایش پاکات ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۸/۱۰/۹۴

مزایده‌گران می‌توانند جهت خرید اسناد مزایده (به مبلغ ۰۰۰/۲۹۰ ریال با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده) به آدرس اشاره شده فوق مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس:
www.nigc-qpgc.ir یا سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.spac.ir قابل دریافت است.

نکات قابل توجه :

۱)   ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

۲)   شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

۳)   به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۴) در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره تلفکس امور قراردادهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۰۸ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب