منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

راه اندازی سیستم جدید ثبت رقم کنتور

sms

شرکت گاز استان قم در راستای تکریم ارباب رجوع و بروز نمودن سیستمهای خدماتی خود، نسبت به راه اندازی “سیستم تلفن گویا و سیستم پیامک ثبت رقم کنتور” اقدام نموده و سیستم جدید را از تاریخ ۳۱/اردیبهشت/۹۳ عملیاتی نموده است. در صورتی که موقع مراجعه کنتورخوان، مشترکی حضور نداشته باشد؛ برگه راهنمایی در محل مشترک قرار داده می شود که در آن، چگونگی اعلام رقم کنتور در این سیستم تشریح شده است. مشترکین محترم در سطح استان قم میتوانند به یکی از روشهای زیر اقدام نمایند:

۱- تماس با شماره تلفن ۳۶۱۲۱۴۴۴ و ثبت شماره اشتراک و رقم کنتور توسط کلیدهای شماره گیر تلفن (با توجه به راهنمایی منشی تلفنی)

۲- ارسال اطلاعات توسط پیامک به شماره ۳۰۰۰۳۶۱۲۱۱ به ترتیب زیر:

cntr-reg-sms

شایان ذکر است، شرکت گاز استان قم تا کنون جهت ثبت رقم کنتور، در مواقع عدم حضور مشترکین؛ از سیستم ضبط مکالمه استفاده می نموده است.

۰۹ اسفند ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب