منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آبونمان و هزینه خدمات مستمر به مشترکان شرکت گاز استان قم مسترد گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، در راستای اجرای مصوبات قانونی، مبالغ دریافت شده در صورتحساب مشترکین تحت عناوین آبونمان و هزینه خدمات مستمر به مشترکین گاز استان قم برگشت داده شد.

بنابر اعلام روابط عمومی شرکت گاز این مبالغ مربوط به ردیف های اخذ شده در صورتحساب های مشترکین تحت عنوان آبونمان و هزینه خدمات مستمر از مرداد ۹۶ به بعد می باشد که بسته به ظرفیت اشتراک از مشترکین اخذ شده بود. این مبالغ در ستون بدهی گذشته و با درج علامت منفی به صورت بستانکاری درج و از مبلغ کل صورتحساب کسر گردیده است.

مشترکین گرامی می توانند با مشاهده صورتحساب یا با مراجعه به سایت شرکت گاز استان قم و درج شماره اشتراک خود در سامانه «مشاهده و پرداخت قبوض گاز»، از بهای برگشت داده شده اطلاع یابند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۰۸ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب