منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

ارسال صورتحساب الکترونیکی به مشترکین

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، امور فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت در سال ۱۳۹۷، به منظور ارائه خدمات بهتر، تسهیل در انجام امور و رضایتمندی مشترکین، در ابتدای کار برای مشترکین عمده، صورتحساب این دوره به صورت پیامکی ارسال گردیده است. در فاز اول این طرح، صورتحساب الکترونیکی به صورت موازی با صورتحساب کاغذی، برای این دسته از مشترکین ارسال شده است.

جواد قربانزاده رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت گاز استان قم بیان داشت از مزایای این طرح در صورت نهایی شدن، این است که کنتور خوان تنها یک بار برای قرائت کنتور منازل مراجعه می نماید و پس از قرائت کنتور، صورتحساب مشترکین (شامل شناسه قبض و شناسه پرداخت) به صورت پیامکی برای آن ها ارسال می گردد.

همچنین در صورت عدم دریافت صورتحساب، مشترکین می توانند نسبت به درخواست ارسال مجدد پیامک صورتحساب اقدام نموده و صورتحساب خود را به صورت الکترونیکی دریافت و نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۲۷ خرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب