منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مزایده: فروش اسقاط و ضایعات موجود در انبار

شماره مزایده: ۱-۹۷

«آگهی فراخوان مزایده عمومی»

شرکت گاز استان قم در نظر دارد:

اقلام اسقاط و ضایعات موجود در انبار را از طریق مزایده به فروش رساند:

الف- نام و نشانی مزایده گزار: شرکت گاز استان قم به آدرس قم، بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین‌الدین، کوچه شماره ۱۸

ب- موضوع مزایده: فروش اقلام به شرح زیر:

 1. آهن آلات ۲۹۰۰۰ کیلوگرم
 2. کنتور و رگلاتور اسقاط ۱۵۳۰۰۰ کیلوگرم
 3. الکترود ۶۸۰۰ کیلوگرم

ج- شرایط مزایده گران:

 1. توانایی ارایه ضمانتنامه (با اعتبار اولیه ۳ ماه و قابل تمدید برای یکبار) یا وجه نقد (واریز به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) معادل ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مزایده همراه اسناد تحویلی
 2. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

د- برنامه زمانبندی:

 1. مهلت اعلام آمادگی و خرید اسناد مزایده تا مورخ ۲۶/۱۰/۹۷
 2. مهلت عودت پاکت های مزایده تا پایان وقت اداری مورخ ۱۰/۱۱/۹۷
 3. زمان گشایش پاکت ها ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۶/۱۱/۹۷

مزایده‌گران می‌توانند جهت خرید اسناد مزایده (به مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده) به آدرس اشاره شده فوق مراجعه نمایند. در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir یا سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.spac.ir قابل دریافت است.

نکات قابل توجه:

 1. ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 2. شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
 3. به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 4. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره تلفکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.
 5. متقاضیان می توانند از اقلام اسقاطی در محل انبار شرکت گاز استان قم بازدید نموده و سپس ارایه قیمت نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۰۱ مهر ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب