منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

اهدای سپاسنامه اهتمام به مسئولیت های اجتماعی به مدیرعامل شرکت گاز استان قم توسط مشاور اجتماعی وزیر نفت

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، مشاور اجتماعی وزیر نفت طی پیامی خطاب به مدیرعامل شرکت گاز استان قم، از اهتمام ایشان در توجه و عمل به مسئولیت اجتماعی در قالب سپاسنامه تقدیر به عمل آورد. متن سپاسنامه بدین شرح است:

جناب آقای مهندس نصیری

مدیر عامل محترم شرکت گاز استان قم

احتراماً اهتمام جنابعالی و همکاران در توجه و عمل به مسئولیت اجتماعی شرکت را ارج نهاده و سپاس نامه چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت به خاطر «تدوین و ارائه گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت» به آن شرکت اهدا می گردد.

باور داریم در راهی که گام نهاده ایم، بسی ثمرات سودمند نهفته است. آروزمندیم در مسیر بالندگی فعالیت شرکت و توسعه مسئولیت اجتماعی آن در راستای توسعه پایدار، از توفیقات روزافزون بهره مند شوید.

طالبیان – مشاور اجتماعی وزیر نفت و دبیر همایش

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب