منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مناقصه: خدمات امور پشتیبانی (خدمات عمومی، باغبانی و …)

شماره مناقصه: ۱۹-۹۸

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای خدمات امور پشتیبانی (خدمات عمومی، باغبانی و…)

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای باارزیابی فشرده  موضوع فوق، باشرح کلی خدمات عمومی، باغبانی، تعمیراتی، تخصصی، دفتری، ماشین نویسی و حسابداری که جزئیات دراسناد مناقصه توضیح داده می شود، به شماره ۲۰۹۸۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۰۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ ۰۵/۰۹/۹۸ می باشد.

مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۹ روز چهار شنبه مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۸

جلسه توضیح اسناد / پاسخ به سوالات: ساعت ۱۰ صبح روزیکشنبه مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۸

مهلت عودت اسناد مناقصه: ساعت ۱۹ روزیکشنبه مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۸

زمان گشایش پاکت های ارزیابی کیفی روز دوشنبه مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۸

زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸

شرایط متقاضیان:

  1. توانایی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی
  2. دارا بودن گواهی صلاحیت از اداره کار وامور اجتماعی
  3. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی
  4. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی
  5. ارسال صورتهای مالی ثبت شده در سامانه پردیس درصورت پیشنهاد قیمت بالای ده برابرسقف معاملات متوسط هزینه خرید اسناد جهت مناقصه‌گران (به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ ریال) می باشد.

در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس:  www.nigc-qpgc.ir  ارسال گردیده است.

نکات قابل توجه:

  1. ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
  2. این پیمان پیش پرداخت ندارد.
  3. شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
  4. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵ تماس: ۳۶۱۲۱۳۷۳-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۲۹ دی ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید