منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

مشاهده و پرداخت قبوض گاز
جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر پایین،کلید مشاهده را بزنید
تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مناقصه: خرید ۵ قلم رگولاتور یک مرحله ای

شماره مناقصه: ۲۱-۹۸

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

خرید ۵ قلم رگولاتور  یک مرحله ای

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای باارزیابی ساده  خرید ۵ قلم رگولاتور به تعداد ۲۵۶۰ عدد ۲۵ متر مکعبی – ۳۰۰ عدد ۴۰ متر مکعبی – ۱۵۲ عدد ۶۵ متر مکعبی – ۱۲۸ عدد ۱۰۰ متر مکعبی و ۶۸ عدد ۱۶۰متر مکعبی به شماره ۲۰۹۸۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۰۱۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۲۴/۰۹/۹۸ می‌باشد.

مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: ساعت ۱۹ روز پنج شنبه تاریخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۸

جلسه توضیح اسناد / پاسخ به سوالات: ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۸

مهلت عودت اسناد و پاکت های مناقصه: ساعت ۱۹ روز سه شنبه تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸

زمان گشایش پاکت ها ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۸

شرایط پیمانکاران متقاضی:

  1. توانایی انجام کار در مدت ۹۰ روز تقویمی
  2. دارا بودن گواهی پروانه تولید و بهره برداری
  3. عضویت در سامانه تامین الکترونیکی وزارت نفت (EP) ودارابودن تاییدیه های لازم
  4. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی
  5. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

هزینه خرید اسناد جهت مناقصه‌گران (به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ ریال) می باشد.

در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس:  www.nigc-qpgc.ir  ارسال گردیده است.

نکات قابل توجه:

ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

  1. این پیمان پیش پرداخت ندارد.
  2. شرکت گاز استان قم در قبول یا رد کلیه پیشنهادها مختار بوده و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
  3. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۷۳-۰۲۵و یا۳۶۱۲۱۵۲۶-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۲۸ دی ۱۳۹۹

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید