منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آغاز به کار پروژه سنجش میزان رضایتمندی از کلیه ذینفعان شرکت گاز استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، جهت بررسی و سنجش میزان رضایتمندی از کلیه ذینفعان شرکت گاز استان قم و در راستای تحقق سرآمدی و تعالی سازمان، فرایند نظرسنجی آغاز شد.

شایان ذکر است شرکت گاز استان قم طی قرارداد با دانشگاه قم به عنوان مجری پروژه نظرسنجی، به روشی کاملاً علمی و دانشگاهی، نظرسنجی از کلیه ذینفعان شرکت گاز استان قم را در دستور کار دارد.

در نهایت پس از انجام فرایند نظرسنجی، نتایج آن توسط مجری پروژه تحلیل و پروژه‌های بهبود استخراج می‌گردد و در فرایندهایی که کمترین میزان رضایتمندی را به خود اختصاص داده است، بررسی علت ریشه‌ای عدم رضایتمندی و اقدام اصلاحی طبق پروژه‌های بهبود صورت می پذیرد.

آقای علیرضا نصیری مدیرعامل شرکت گاز استان قم ضمن بازدید از فرایند نظرسنجی، یادآور شد: انجام دقیق و صحیح فرایند نظرسنجی و انجام تحلیل و اقدامات اصلاحی منجر به ارتقاء سازمان در بحث تعالی سازمانی، همچنین بهبود کیفیت خدمات رسانی به مشترکین می گردد.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب