منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

آگهی مناقصه: خدمات حمل و نقل (سرمایه ای)

شماره مناقصه: ۲۲-۹۹

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی»

خدمات حمل و نقل (سرمایه ای)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت گاز استان قم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده خدمات حمل و نقل (سرمایه ای) به تعداد ۲۳ خودرو سواری پژو ۴۰۵، سمند و مدل ۹۴ به بالا به شماره ۲۰۹۹۰۹۱۴۵۹۰۰۰۰۳۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir می باشد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ ۱۰/۰۸/۹۹ می باشد.

مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: ساعت ۱۹ روز شنبه تاریخ ۲۴/۰۸/۹۹

جلسه توضیح اسناد:در صورت نیاز متعاقبا اعلام می گردد

مهلت عودت اسناد و پاکت های مناقصه: ساعت ۱۹ روز یکشنبه تاریخ ۹/۰۹/۹۹

زمان گشایش پاکت ها ی الف، ب و ج: ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۱/۰۹/۹۹

شرایط پیمانکاران متقاضی:

  1. توانایی انجام کار در مدت ۳۶۵ روز تقویمی
  2. دارا بودن گواهی صلاحیت از اداره کار وامور اجتماعی درگروه حمل و نقل
  3. توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد (واریزی به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا) به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد تحویلی
  4. توانایی ارایه انواع ضمانتنامه‌های بانکی جهت اجرای تعهدات قراردادی

در ضمن این آگهی از طریق نشانی سایت شرکت گاز استان قم به آدرس: www.nigc-qpgc.ir قابل مشاهده است.

نکات قابل توجه:

  1. ارایه مدارک فوق‌الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
  2. این پیمان پیش پرداخت ندارد.
  3. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره فکس امور پیمانهای شرکت گاز استان قم ۳۶۶۲۰۰۰۴-۰۲۵ و یا ۳۶۱۲۱۳۰۳-۰۲۵تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قم

۰۹ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب