منشور حقوق شهروندی

مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مشترک گرامی؛ کلیه حقوق و تکالیف شما در ارتباط با شرکت گاز در «مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی» درج شده است. لطفاً آن را مطالعه فرمایید.

تعالی سازمانی

ارکان جهت ساز


بایگانی موضوعی
درخواست و دریافت کد پستی


اینستاگرام         آپارات

مدیر عامل شرکت گاز استان قم به عنوان عضو هیأت بازرسی انتخابات منصوب گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، طی حکمی از سوی رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور، مدیر عامل شرکت گاز استان قم به عنوان عضو هیات بازرسی انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و دومین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری منصوب گردید. متن این حکم به شرح ذیل است:

جناب آقای علیرضا نصیری

سلام علیکم

به استناد تبصره ۹ ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، ماده ۷۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده ۶۹ انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در راستای اجرای حکم شماره ۱۸۶۲۴۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ مقام عالی وزارت، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان عضو هیأت بازرسی استان قم در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و دومین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری منصوب می نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از کلیه امکانات موجود، اتخاذ راهکارها و تمهیدات مناسب، در انجام مسئولیت ها و وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

علی طالبی

رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور

۰۸ مرداد ۱۴۰۰

سامانه ارتباط با مشتریان شرکت گاز استان قم

سامانه پیامک: 3000361211
تلفن گویا: 3194

دستور العمل بیمه
دستور العمل استفاده از بیمه مشترکین شرکت گاز
آمار بازدید
آخرین مطالب